Po skoraj poldrugem desetletju je v Celju zaživel novi sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future, ki je predstavljal nadgradnjo sejma informacijskih tehnologij. Med 19. in 21. oktobrom 2017 je na enem mestu združil številne predstavnike panoge, ki prihajajo iz regije in širše, ter postregel s pestrim programom.

NIL in Agitavit o digitalizaciji komunale v Brežicah

Upravljanja vodovodnega omrežja in ravnanja z odpadki večina ne dojema kot visoko-tehnološkega področja, a v Komunali Brežice z avtomatizacijo in digitalizacijo dejavnosti dokazujejo nasprotno ter delajo odločne korake v smeri razvoja pametne komunale prihodnosti.

Osrednji cilji projekta s področja interneta stvari (Internet of Things - IoT) so načrtovana poraba pitne vode, zasledovanje cilja družba brez odpadkov (t.i. Zero Waste), zmanjšanje stroškov praznjenja zabojnikov, zaznava izrednih dogodkov pri porabi vode in ravnanju z odpadki ter ozaveščeni občani za smotrno porabo vode in odgovorno ravnanje z odpadki.

Na skupnem razstavnem prostoru sta bili izvajalki projekta, slovenski informacijsko tehnološki podjetji Agitavit Solutions in NIL, odgovarjali na vprašanja o projektu in smiselnosti vpeljave IoT tehnologije v vaši dejavnosti.

Več o sejmu Feel the Future

Cilji novega sejma inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future:

  • zmanjšati zaostanek Slovenije na področju digitalizacije, ki na nekaterih področjih že resno zmanjšuje našo konkurenčnost;
  • podpora vladni Strategiji pametne specializacije;
  • podpora iniciativi: Slovenija – zelena referenčna država v digitalni Evropi;
  • širitev zavedanja o prednostih in tveganjih novih tehnologij in konceptov s področja informacijskih tehnologij;
  • promocija pametnih rešitev, referenčnih primerov in dosežkov na področju digitalnih specializacij;
  • zbliževanje potreb uporabnikov in zmožnosti ponudnikov digitalnih rešitev;
  • poleg poslovne usmerjenost tudi pozitivna izobraževalna, spodbujevalna in obveščevalna usmerjenost;
  • pospeševanje domačega in mednarodnega sodelovanja.