Kibernetski napadi lahko uničijo dobesedno vse od jedrskih centrifug do električnih omrežij in proizvodnih linij. Hkrati digitalizacija procesov industrijo in kritično infrastrukturo izpostavlja še dodatnim kibernetskim grožnjam. Pridružite se nam na spletnem seminarju in izvedite več o ključnih ranljivostih ICS-okolij ter kako preprečiti kibernetske napade na njih z rešitvijo Cisco Cyber Vision.

Preprečite kibernetske napade, industrijsko vohunjenje in sabotaže v industriji ter kritični infrastrukturi

Stuxnet, električni mrk v Ukrajini v letih 2015/2016 in zlonamerna programska oprema Trisis/Triton so le nekateri primeri kibernetskih incidentov, ki so povzročili izpade energije, spremenili zapletene fizikalno- kemične procese ter ogrozili varnost zaposlenih. Tudi ko napadi niso usmerjeni na ICS-okolja (angl. Industrial Control System), kot sta bila recimo zlonamerna programska koda WannaCry in NotPetya, lahko povzročijo ogromno zmede, zastojev dela in poslovnih izgub v kateremkoli industrijskem obratu ali proizvodnem sistemu.

Hkrati se danes ICS-okolja oziroma kar celotna kritična infrastruktura vedno bolj digitalizira. Industrijske operacije, procesi in sistemi se povezujejo v IT-omrežja, zato postajajo še bolj izpostavljeni kibernetskim grožnjam.

Na spletnem seminarju "Kibernetska obramba ICS/OT/ IoT-okolij s Cisco Cyber Vision" bomo govorili o ključnih kibernetskih tveganjih v današnjih ICS-okoljih, ki jih najdemo v robotiki, kemični in farmacevtski industriji, proizvodnji in distribuciji električne energije, proizvodnji nafte, proizvodnih linijah, industrijskih operacijah itd. Danijel Grah, analitik kibernetske varnosti na NIL-u bo tudi pojasnil, kako lahko ta tveganja zmanjšate z rešitvijo Cisco Cyber Vision.

Na koncu spletnega seminarja si bomo podrobneje ogledali Cisco Cyber Vision v demo kibernetskem napadu na simulacijo ICS-okolja. Na praktičnem primeru boste lahko videli, kako Cisco Cyber Vision omogoča večjo varnost vaše kritične infrastrukture in proizvodnih procesov, zagotavlja vidljivost v delovanje ICS-okolja in zmanjšuje izpostavljenost kibernetskim grožnjam.

OGLEJTE SI POSNETEK