Lokacija

Kongresni center Brdo / Predoslje

Komu je dogodek namenjen?

Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima digitalizacija javne uprave in njenih storitev ter kakšne koristi to prinaša državljanom.

Konferenca Informatika v javni upravi je priložnost za predstavitev primerov dobre prakse javne uprave v obliki uspešnih elektronskih storitev, ki omogočajo večjo učinkovitost javne uprave in njeno usmeritev v hiter, učinkovit in uporabniško prijazen servis. Rdeča nit letošnjega dogodka povzema novo videnje vloge in podobe uprave: ne več kot servis, temveč kot osnova in pogoj za uspešno delovanje in razvoj družbe sploh.

Osrednja tema že 9. Informatike v javni upravi je Uprava 4.0 - GaaP, zato bodo izpostavljeni predvsem primeri dobrih praks, tehnike in tehnologije, ki omogočajo, da uprava ne bi bila več sledilec, temveč bi začela prevzemati vodilno vlogo. Upoštevaje njeno velikost, opremljenost s sredstvi informacijske tehnologije, znanje in bogastvo podatkov, s katerimi razpolaga, taka ambicija ni neuresničljiva.

V programu so predvidena naslednja vsebinska področja:

  • novi pravni in strateški okvirji
  • novi tehnološki trendi
  • inovativni pristopi in rešitve za e-storitve
  • podatkovna analitika, uporaba masivnih podatkov in odločanje na podlagi podatkov
  • varnost, zasebnost in zaupanje
  • resorna informatika – dosežki in izzivi
  • informatika v občinah
  • proces priprave predpisov

NIL je v sodelovanju s partnerjem Cisco generalni sponzor konference.

Več informacij in podrobnejši program najdete na spletni strani konference.