Na konferenci Srečanje ključnih NIL-ovih strank 2019 bomo govorili predvsem o vzpostavitvi IT-strategij in rešitev, ki omogočajo korak naprej v poslovanju. O pristopih, ki delajo organizacije varnejše, vam olajšajo delo, izboljšajo učinkovitost IT-oddelkov in znižajo stroške poslovanja.

Odličnost, kot volja narediti korak več

NIL letos praznuje 30. obletnico ustanovitve, jubilej pa smo podprli s sloganom Predani odličnosti. Tudi zato je tema Srečanja ključnih NIL-ovih strank 2019 odličnost. Odličnost, kot volja narediti korak več - da boste vi, naše stranke, še uspešnejši.

Se vidimo 17. in 18. oktobra v Laškem!

Program

Na konferenci boste lahko prisluhnili strokovnim predavanjem in predstavitvi uspešnih projektov. Nekatere rešitve boste lahko preizkusili tudi sami na demo točkah. Poleg strokovnih vsebin bomo za odlično vzdušje poskrbeli tudi z zanimivim spremljevalnim programom. Natančnejši program bomo sproti dopolnjevali.

Predavanja:

Nazaj v prihodnost (Jan Bervar, IT arhitekt)
V digitalnem svetu poteka tekmovanje med poslovnimi modeli kibernetskih napadalcev in obrambe, ki pa so večinoma povezani z investicijami v varnostne tehnologije Žal ni videti, da bi nam na strani obrambe tak investicijski pristop prinašal prave rezultate. Se morda lahko vrnemo v preteklost, da bi popravili temelje, ter prihodnost naših tveganj naredili bistveno svetlejšo?

Oblačnost – obeti za Slovenijo (Robert Turnšek, IT arhitekt)
Tako kot velja za klimatske pojave, se tudi na področju računalniških oblakov in podatkovnih centrov dogajajo korenite in bliskovite spremembe. Pojavljajo se novi ponudniki, obstoječi se umikajo in/ali preoblikujejo svoje ponudbe. Zelo težko je razumeti to dinamiko in se odločati o razvoju IT-okolij. V predavanju bomo zato predstavili naše izkušnje z izvedenih projektov ter prednosti in slabosti različnih pristopov. Na koncu si pa bomo pogledali še, v katero smer bo področje podatkovnih centrov in oblakov šlo v prihodnje.

Neprekinjeno (ne)zaupanje (Stojan Rančić, IT arhitekt)
Sodobno poslovanje je v smislu načinov dela (uporabnikov) ter IT-sistemov zelo dinamično in kompleksno. Če želite v takih okoljih vzpostaviti učinkovit sistem kontrole dostopa, vpeljava overjanja uporabnikov ob priklopu na notranje omrežje organizacije in šifrirane VPN povezave niso dovolj. Pravice dostopa do podatkov in segmentov omrežij se morajo dodeljevati dinamično, glede na kontekst dostopa do želenih informacij.
Eden od učinkovitejših pristopov, s katerim lahko to dosežemo, je Zero Trust oziroma omogočanje dostopa do podatkov v skladu z načelom najmanjših pravic. Ta z uporabo tehnologij kot so več-faktorsko overjanje, programsko definirana omrežja, kriptiranje podatkov in analitika nudi optimalno varnost - ne glede na to, kje se nahajata uporabnik ali želeni podatek. V predavanju si bomo pogledali, kako arhitekturo Zero Trust udejanite v praksi in tako zagotovite varno, dinamično in hkrati nadzorovano IT-okolje.

Podatkovni centri in oblaki nove generacije (Matjaž Močnik, vodja tehničnih operacij, Aljaž Oman, sistemski inženir, Gašper Govek, sistemski inženir, Uroš Šlegel, sistemski inženir)
VMware razvija vodilne SDN-tehnologije za podatkovne centre in računalniške oblake, na NIL-u pa smo njihove rešitve uspešno uporabili že pri številnih strankah. Ena takih je NSX za virtualizacijo in varovanje omrežij v podatkovnih centrih. Ta je pred kratkim doživela pomembno nadgradnjo: NSX-V se umika novi verziji NSX-T. V predavanju bomo pojasnili, kaj to pomeni za vas, uporabnike – izpostavili bomo ključne razlike med obema produktoma, njune podobnosti in vam predstavili prednosti novega produkta. Prav tako bomo pojasnili, kdaj in na kakšen način je smiselno razmišljati o prehodu iz NSX-V na NSX-T. Drugi del predavanja bomo posvetili demonstraciji še ene VMware rešitve – vRealize Cloud Suite za upravljanje podatkovnih centrov.
Obe rešitvi skupaj vam omogočata vzpostavitev sodobnih, zmogljivih in fleksibilnih programsko-definiranih podatkovnih centrov oziroma oblakov, ki so veliko več kot zgolj tehnološka novost. Takšna IT-okolja vam omogočajo optimizacijo poslovnih procesov in dvigujejo vrednost investicij v IT. V predavanju bomo zato nekaj besed namenili tudi ponazoritvi poslovnih koristi, ki so jih  z omenjenimi podatkovnimi centri nove generacije pridobile naše stranke.

Novosti na področju upravljanja poslovnih omrežij (Damijan Markovič, Marija Škoda)
Aktualne poslovne potrebe kot so digitalizacija procesov, razširljivost in fleksibilnost storitev ter obvladovanje kibernetskih tveganj, povzročajo upravljalcem klasičnih poslovnih omrežij nemalo težav. Ker v osnovi niso bila načrtovana za takšne zahteve, je upravljanje teh omrežij zahtevno in drago, uvajanje sprememb pa je v najboljšem primeru dolgotrajno. Hkrati to tudi povečuje možnost človeških napak in predstavlja potencialno varnostno tveganje.
V predavanju bomo zato pregledali najnovejše pristope k upravljanju LAN in WAN poslovnih omrežij. Predstavili bomo rešitvi Cisco DNA in SD-Access ter način, kako lahko z njima povečate nadzor in preglednost nad svojim omrežjem, enostavno dodajate nove naprave ter zagotovite večjo varnost pred kibernetskimi napadi. V drugem delu predavanja se bomo osredotočili na rešitev omrežij Cisco SD-WAN ter predstavili njene prednosti in možnosti uporabe.

 

Več informacij in prijava

Dogodek je namenjen vabljenim gostom. Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu marketing@nil.com.

PRIJAVA

Lokacija

Laško / Kongresni center Thermana

Komu je dogodek namenjen?

Dogodek je namenjen NIL-ovim poslovnim partnerjem. Udeležba je mogoča samo ob potrditvi prijave.

PRIJAVA