Izberite leto

  • 10.7.2012

    Intervju: izobraževanje kadrov

    Kako na NIL-u iščemo tehnične kadre, katera znanja pričakujemo od njih ter kako skrbimo za izobraževanje in razvoj zaposlenih?