ErorDavid noItem

David Eror

David Eror, Cisco Certified Systems Instructor (CCSI) in CCIE s pisnim izpitom, se osredotoča na področji mobilnih brezžičnih in glasovnih rešitev za velike ponudnike storitev. Ima več let izkušenj z različnimi telekomunikacijskimi okolji, kjer je odpravljal težave in implementiral rešitve na različnih platformah. David Eror kot inštruktor predava Ciscove tečaje na področju mobilnih tehnologij, svoje znanje pa nenehno izpopolnjuje.

Certifikacije:

Certified Cisco Systems Instructor #33284