Mateja Vrečar

Mateja Vrečar

Mateja Vrečar  z letnico prihoda 1997 je eden izmed stabilnih stebrov NIL-ove prodaje. Svojo karierno pot je začela v prodaji in se z nadgrajevanjem znanja ter nabiranjem izkušenj razvila v vodjo večjih in zahtevnih projektov na slovenskem trgu.

Med njene stranke sodijo zlasti javna uprava, javna podjetja in industrija, pri katerih ima izkušnje z vodenjem projektov na najvišjem nivoju. Projekte spremlja v vseh fazah: od ideje, predprodajnih aktivnosti in prodaje do planiranja, izvedbe ter podpore. Posebno je ponosna na vodenje dveh projektov ministrstva za obrambo. Gre za projekta »Preoblikovanje komunikacijsko-informacijskega sistema MO in SV v skladu z zahtevami Zakona o tajnih podatkih« ter »Zmogljivost za odzivanje na računalniške incidente«.

Njena vloga je nadzor poteka dela in usklajevanje dela vseh sodelujočih, s ciljem, da bo projekt uspešno zaključen – pravočasno in v okviru dogovorjenega obsega. Skrbi tudi za sprotno komunikacijo s stranko tekom projekta; ker gre pri tem največkrat za večletne projekte, si prizadeva za dolgoročne dobre odnose s stranko.

Matejo Vrečar odlikuje učinkovito usklajevanje in pravilna organizacija, kar je ključno za končni uspeh projekta. Njena prednost je dobro poznavanje projektnega vodenja ter osnovno tehnično znanje. Poleg tega zna dobro sodelovati z ljudmi, je komunikativna, pozitivno usmerjena, ima avtoriteto in spoštovanje sodelujočih. Je preudarna, saj se zna v kritičnih situacijah, ki se ne glede na natančnost načrtovanja pojavijo v vsakem projektu, primerno odzvati na nastale izzive. Sodelavci pa cenijo tudi njeno dobrovoljnost, ki prispeva k dobrim odnosom v projektni skupini.

Poleg smučanja in kolesarjenja prosti čas Mateje Vrečar največkrat prevzame njena posebna ljubezen: učenje tujih jezikov. Od teh imajo v njenem srcu posebno mesto romanski, ki so blizu njenemu temperamentu.

Certifikacije:

Cisco Sales Expert
Cisco Borderless Network Sales Specialist for Architecture
Cisco TelePresence Project Manager
PRINCE2 Registered Practitioner