Peter Mihelj, Chief Operating Officer

Peter Mihelj

Generalni direktor, NIL in NIL Skupina

Peter Mihelj ima za seboj že več kot 15 let izkušenj na vodstvenih položajih in z vodenjem IT-projektov v finančnem, zdravstvenem in tehnološkem sektorju. NIL-u se je kot vodja projektne pisarne pridružil leta 2016 in nadgradil projektno upravljanje v celotnem podjetju. V svoji karieri je opravljal različne vloge, od vodje in direktorja projektov, izvršnega direktorja, direktorja strateških procesov in operacij pa vse do IT-svetovalca. Upravljal je številne uspešne razvojne EU-projekte in procese digitalne preobrazbe v organizacijah ter vodil mednarodne ekipe strokovnjakov.

Leta 2018 je napredoval na položaj izvršnega direktorja (Chief Operating Officer). V tej vlogi je bil odgovoren za uresničitev NIL-ove strategije razvoja podjetja in za nemoteno sodelovanje med oddelki – vse s ključnim ciljem večjega zadovoljstva strank in vseh sodelujočih v procesu dela.

Zaradi izkazanih uspehov in odličnih organizacijskih kompetenc je leta 2019 prevzel mesto generalnega direktorja (CEO) podjetja NIL. V tej vlogi je odgovoren za upravljanje celotne skupine NIL, strateško usmerjanje ter koordinacijo vseh NIL-ovih podjetij po svetu in znotraj skupine Conscia. Petrov cilj je utrditev NIL-a kot vodilnega slovenskega sistemskega integratorja in še uspešnejši prodor na mednarodne trge. Predvsem to pomeni izvoz NIL-ovega znanja in storitev, povezovanje z več tehnološkimi principali in partnerji ter rast prometa na evropskem, afriškem in ameriškem trgu.

Peter ima diplomo iz ekonomije in znanstveni magisterij iz poslovne informatike. Je aktiven član združenja Project Management Institute (PMI) Slovenija in Liaison pri organizaciji PMIef, pri kateri vodi in dela kot mentor skupine Poganjki projektov. Peter je poročen; žena Vesna dela kot glavna medicinska sestra v SB Šempeter. Imata 3 otroke in v prostem času najraje skrbita za družino, oljčni nasad in vinograd.