JermanSamo noItem

Samo Jerman

Vodja ekipe - varnost

Samo, CCIE Security #20241, je vodja NIL-ove varnostne ekipe ter eden vodilnih strokovnjakov za omrežno in informacijsko varnost v regiji. Ima več kot 10 let izkušenj z načrtovanjem, implementacijo in podporo omrežnih in varnostnih sistemov za podjetja, finančne institucije, javne in državne organizacije ter ponudnike storitev z vsega sveta. Ukvarjal se je s tehnologijami proizvajalcev Cisco, Palo Alto in IBM, obenem pa je odličen poznavalec informacijskih standardov ter varnostnih presoj. Na osnovi svojega širokega znanja in izkušenj z varnostnimi tveganji, informacijskimi infrastrukturami ter pravili skladnosti poslovanja in procesov lahko strankam ponudi optimalne varnostne rešitve, ki zagotavljajo maksimalno informacijsko varnost in hkrati ne ovirajo poslovnih procesov.

Samo je velikokrat vključen tudi v predprodajne aktivnosti, občasno pa poučuje tudi specializirane Ciscove tečaje s področja varnosti.

Certifikacije

  • Certified Cisco Systems Instructor (CCSI) #33256
  • Certified Information Systems Auditor (CISA)
  • Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) – Security #20241
  • IBM Certified Associate - Security QRadar  
  • Microsoft Certified IT Professional
  • Palo Alto Accredited Configuration Engineer (ACE)
  • Palo Alto Certified Network Security Engineer (CNSE)
  • VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)