Urban Avsec

Urban Avsec

Urban je diplomant Fakultete za elektrotehniko, NIL-u pa se je pridružil leta 2015 kot študent v ekipi za spremljanje omrežij NIL Monitor. Sodeloval je tudi že pri razvoju učnih vsebin in nabral nekaj izkušenj z delom na terenu. Danes je član ekipe za telekomunikacije, v kateri se osredotoča na rešitve za upravljanje omrežij ponudnikov storitev (Cisco Prime Network, EPNM). Zanimajo ga tudi tehnologije interneta stvari (LoRaWAN).

Poleg implementacijskih projektov Urban tudi predava, saj je že dosegel predavateljski certifikat CCSI. Največ poučuje omrežne tehnologije: usmerjanje in preklapljanje ter tehnologije programsko definiranih omrežij (SDN).

Certifikacije

  • Certified Cisco Systems Instructor (CCSI) # 35428
  • Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching