Vasko_Berden_CEO_NIL

Vasko Berden

Generalni direktor, NIL in NIL Skupina

Vasko Berden je začel sodelovati z NIL-om leta 2005. Preden se je pridružil podjetju, se je ukvarjal s trgovanjem z vrednostnimi papirji, sodeloval je pri projektih združitev in pripojitev podjetij ter v splošnih poslovodskih zadevah. Svojo strokovnost je še dodatno izpopolnil v petih letih dela za mednarodno korporacijo, v kateri se je ukvarjal tudi z optimizacijo poslovnih procesov znotraj organizacije. Vse našteto nakazuje njegova široka znanja na področju finančnih in pravnih vidikov modernega poslovanja.

Kot NIL-ov generalni direktor je odgovoren za upravljanje celotne skupine NIL, strateško usmerjanje ter koordinacijo vseh NIL-ovih podjetij po svetu. Pred nastopom funkcije generalnega direktorja, leta 2015, je v podjetju deloval kot svetovalec uprave za pravne in administrativne zadeve ter kot generalni pooblaščenec uprave. Med svoje najpomembnejše naloge tistega obdobja šteje uspešno konsolidacijo vseh NIL-ovih podjetij ter vzpostavitev sistema za obvladovanje tveganj, kar je prišlo predvsem do izraza v času zaostrenih razmer na globalnih in še posebej na domačem trgu.

Na podlagi pridobljenih izkušenj še danes posebno pozornost namenja preprečevanju podjetju škodljivih scenarijev in razvoju strategij za rešitve negativnih poslovnih situacij. Sam trdi, da to ni v nasprotju s tržno ambicioznostjo in razširjanju poslovanja, kar sta sicer glavni karakteristiki njegovega načina upravljanja podjetja. Vaskov cilj je namreč še uspešnejši prodor na mednarodne trge ter izvoz NIL-ovega znanja in storitev, povezovanje z več tehnološkimi principali in partnerji ter grajenje močne blagovne znamke na evropskem, afriškem in ameriškem trgu.

Vasko Berden je pravnik, ki pravo vidi kot orodje za spodbujanje poslov. Je na poslovanje osredotočen menedžer, ki prisega na korektne, a sproščene odnose na delovnem mestu in med poslovnimi partnerji. Vrata njegove pisarne so zato zmeraj odprta in sodelavci k njemu pogosto pridejo po mnenje. Na to je ponosen, saj odraža zaupanje zaposlenih in ravno zaupanje znotraj podjetja je osnova za uspešno delo in poslovanje.

Vasko Berden je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. poleg ostalih kvalifikacij pa je tudi certificiran revizor za ISO 9001 in ISO 27001. Del prostega časa namenja športu, še najraje pa ga preživlja z družino.