VMware Premier Solution Provider Partner

VMware je vodilni svetovni proizvajalec opreme in rešitev za virtualizacijo informacijskih sistemskih okolij. NIL je del programa VMware Partner Network (VPN). Ta je sestavljen iz akreditiranih prodajnih posrednikov, ki so pooblaščeni in usposobljeni za implementacijo in izvajanje tehnične podpore na področju virtualizacijskih rešitev VMware.

NIL je prvo slovensko podjetje in eno izmed redkih v širši regiji srednje ter jugovzhodne Evrope z nazivom VMware Premier Solution Provider Partner, najvišjim statusom znotraj VMware partnerskega programa VMware Solution Provider Program. Za ta dosežek smo morali pridobiti zahtevne tehnične kompetence in se dokazati z uspešnimi referencami, ki potrjujejo našo strokovnost na področju načrtovanja, implementacije, upravljanja in podpore virtualiziranim IT-okoljem, osnovanim na tehnologijah VMware. Kot partner z nazivom Premier Solution Provider imamo kompetence za podporo celotnega portfelja VMware tehnologij s področja virtualizacije in računalništva v oblaku. Naši strokovnjaki so nosilci številnih tehničnih certifikatov - med drugim VMware Certified Implementation Expert (VCIX), VMware Certified Professional (VCP), VMware Technical Sales Professional (VTSP) in VMware Sales Professionals (VSP). Certifikati strokovnjakov in njihova tehnična znanja ter izkušnje so naša garancija za optimalno implementacijo VMware rešitev.

 

V okviru VMware partnerskega programa se NIL ponaša še z dvema nazivoma, in sicer VMware vCloud Air Network Professional ter VMware Enterprise Professional Services.