Razvoj storitve varnostno-operativnega centra (NIL SOC) (potrjen v okviru Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«)

Namen projekta je do končne oblike razviti storitev varnostno-operativnega centra NIL SOC, ki bo za stranke delovala kot operativna komponenta informacijske varnosti, namenjena preprečevanju nastanka poslovne škode v organizacijah zaradi morebitnega kibernetskega napada, ki ga z običajnimi mehanizmi ni možno zaznati. Gre za hibridno storitev, sestavljeno iz detekcije in odzivanja na kibernetske napade.

  • Višina celotnih stroškov operacije: 1.390.577,05 EUR
  • Višina sofinanciranja: 460.388,95 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RSEvropska Unija Evropski sklad za regionalni razvoj