Prave stvari na pravi način

Na NIL-u ne želimo biti le poslovno uspešno podjetje, ampak si vsak dan prizadevamo, da prispevamo k napredku in pozitivnim spremembam v družbi. Želimo biti podjetje, ki dela prave stvari na pravi način. Zato ni presenetljivo, da je naš slogan "IT za boljše življenje".

Tako izvajamo številne aktivnosti in podpiramo pobude, ki prispevajo k čistejšemu okolju, socialni pravičnosti in družbeni vključenosti, družbeno odgovornemu ravnanju, izboljšujejo pogoje dela v našem podjetju in pozitivno vplivajo na boljše počutje ter zadovoljstvo naših zaposlenih. Pri teh prizadevanjih sodelujemo s številnimi zunanjimi partnerji kot so UNICEF, GZS, Ekvilib, Združenje Manager, AmCham itd.

Trajnost in druzbena odgovornost 2

Trajnostno poročilo 2020

Podroben pregled naših prizadevanj, ukrepov in aktivnosti s področja trajnosti si lahko preberete v Trajnostnem poročilu 2020.

Družini prijazno podjetje

NIL si kot podjetje stalno prizadeva za izboljševanje delovnih pogojev in kulture v podjetju. Vsak dan se tudi trudimo za odlične odnose z našimi strankami ter za dvigovanje kakovosti naših storitev. Zavzetost zaposlenih in dobro vzdušje v podjetju k doseganju omenjenih ciljev veliko pripomoreta, zato uvajamo številne ukrepe in programe, ki takšna ravnanja spodbujajo. Ena takih aktivnosti oziroma programov je tudi pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje (DPP).

Družini prijazno podjetje - osnovni certifikat - NIL d.o.o.

Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Osredotoča se na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu.

Certifikat podejuje Ekvilib Inštitut.

Druzbeno odgovoren delodajalec NIL d.o.o.

Evropska listina o raznolikosti

Informacijska tehnologija lahko odločilno pripomore k reševanju aktualnih izzivov v družbi in poslu. Verjamemo, da vključujoče in raznoliko delovno okolje učinkovitost in pozitiven doprinos IT-sektorja lahko še izboljša. To zavedanje na NIL-u gradimo postopoma in z različnimi aktivnostmi. S krepitvijo zavedanja vodij, s krepitvijo razumevanja pomembnosti raznolikosti na delovnem mestu, med zaposlenimi, z vključevanjem zaposlenih v procese odločanja, z deljenjem izkušenj in znanja. V okviru iniciative »IT za vse« pa naše aktivnosti razširjamo tudi izven podjetja. Z njo naslavljamo predvsem mlade dame in jih spodbujamo, da se  v čim večjem številu odločijo za izobraževanje in kariero v informacijski tehnologiji.

Naša prizadevanja za bolj vključujočo ter enakopravno družbo in delovno sredino smo izkazali tudi s podpisom Evropske listine o raznolikosti.

NIL Listina raznolikosti

UNICEF-ova Varna točka

UNICEF-ove Varne točke so različni javni prostori, v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Od februarja 2020 je tudi NIL UNICEF-ova Varna točka, ki omogoča otrokom pomoč v stiski in prostor kamor se lahko zatečejo.

S tem poslanstvom smo na stežaj odprli vrata vsem otrokom, ki bi morebitno pomoč potrebovali.

UNICEF Varna tocka

Certifikat Voda iz pipe

NIL je nosilec certifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Certifikat je del NIL-ovih prizadevanj na področju varovanja okolja in trajnosti. Potrjuje, da nam skrb za okolje in ohranjanje naravnih virov ni samo vrednota, temveč način delovanja.

Konkretno to pomeni, da v naših poslovnih prostorih ponujamo vodo iz pipe in da k pitju takšne vode aktivno spodbujamo zaposlene in naše poslovne partnerje. Zavezali smo se tudi, da bomo pitno vodo iz pipe stregli v steklenih vrčih in kozarcih ter se izogibali ponujanju predpakirane vode.

Certifikat Voda iz piper NIL d.o.o. logo