NOVA DIMENZIJA HITROSTI, PRILAGODLJIVOSTI IN OPTIMIZACIJE STROŠKOV VAŠE IT-INFRASTRUKTURE

Programsko opredeljeni podatkovni center (SDDC) je prava izbira za vse organizacije, ki želijo izboljšati prilagodljivost svojega poslovanja, saj predstavlja agilno, varno in stroškovno učinkovito IT-infrastrukturo.

SDDC je podatkovni center, v katerem je vsa infrastruktura – omrežje, diskovna polja, procesorji in varnostne rešitve – virtualizirana in na voljo »kot storitev«. Kot tak podjetjem odpravlja vrsto izzivov, povezanih z gradnjo lastnega podatkovnega centra, saj oddelku IT omogoča hitro zagotavljanje IT-storitev ter aplikacij ob znatno nižjih stroških.

Prednosti SDDC so očitne in dokazljive, a veliko vodij IT-oddelkov kljub temu ne ve, kako jih izkoristiti in kako programsko opredeljen pristop uvesti v prakso v lastnem podatkovnem centru. V NIL-u vam lahko predstavimo več primerov najboljših praks in pomagamo implementirati v praksi preverjene rešitve, s katerimi boste svoj podatkovni center programsko opredelili in pripravili na prihodnje izzive.

Programsko definiran podatkovni center SDDC

ZAGOTAVLJANJE RASTI POSLOVANJA

Programsko opredeljen podatkovni center vaši organizaciji zagotavlja:

Večjo učinkovitost, fleksibilnost in varnost.
Hitrejše zagotavljanje storitev in aplikacij.
Bolj prilagodljivo in stroškovno učinkovito infrastrukturo.
Manj napak in optimizirane procese.
Večjo vlogo oddelka IT v organizaciji.

POMAGAMO VAM RAZUMETI, NAČRTOVATI IN UVESTI SDDC

Vodjem IT-oddelkov pomagamo razumeti poslovne koristi SDDC in načine, kako programsko opredeljenost uvesti v obstoječem podatkovnem centru. Rešitve so prilagojene trenutnim tehničnim in poslovnim razmeram.

Ločimo mite od realnosti in zagotavljamo realno mnenje o tem, kaj lahko vaša organizacija doseže s programsko opredeljenim podatkovnim centrom.

Pripravimo, orkestriramo in integriramo različne elemente vaše IT-infrastrukture v programsko opredeljen podatkovni center.

Načrtujemo, oblikujemo in namestimo celotno programsko opredeljeno arhitekturo SDDC.

Obstoječe aplikacije prenesemo v programsko opredeljen podatkovni center ali pa oblikujemo nove rešitve, ki bodo delovale v SDDC.

Zakaj izbrati NIL?

Razumemo poslovne vidike programsko opredeljenih podatkovnih centrov.

Sodelujemo z vodilnimi proizvajalci rešitev za programsko opredeljene podatkovne centre.

Širina tehničnih znanj.

Bogate izkušnje v razvoju SDDC in selitvah IT-okolij v SDDC.

Imate vprašanja? Imamo odgovore.

Z veseljem se bomo pogovorili o izzivih vašega poslovnega okolja in njihovem reševanju.