Splošna izjava o varstvu podatkov

NIL d.o.o. se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Izjava o varstvu podatkov razkriva vrsto in namen uporabe podatkov, ki jih na naših spletnih straneh zbiramo, ter kako jih je moč popraviti, spremeniti ali izbrisati. Za brskanje po naših spletnih straneh ni potrebno razkritje vaših osebnih podatkov. V primerih, ko bo za ponujanje zahtevanih storitev potrebna pridobitev vaših osebnih podatkov, ali v primeru, ko boste sami želeli razkriti takšne podatke, bomo slednje obravnavali skladno s pričujočo izjavo o varstvu podatkov in veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Navedene prakse varstva zasebnosti veljajo za spletne strani družbe NIL, in sicer www.NIL.si in www.NIL.com.

Vrsta in uporaba osebnih podatkov

Na NIL-ovih spletnih straneh zbiramo osebne podatke z namenom omogočiti uporabnikom najboljše in najbolj uporabne spletne vsebine in storitve. Vaše osebno določljive podatke bomo zbirali le, ko jih boste sami posredovali, tj. ob registraciji NIL-ovega uporabniškega računa, z uporabo določenih izdelkov ali storitev družbe NIL, s prijavo udeležbe na tečajih, ki jih ponuja NIL, s sodelovanjem v spletni anketi ali s sodelovanjem v promocijskih akcijah itd. Za uporabo storitev, ki jih ponujamo na spletnih straneh, je lahko zahtevana registracija uporabnika. Ko se registrirate na naših spletnih straneh ali izpolnite kontaktni obrazec, za nas niste več anonimni. NIL kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje naslednje podatke:

  • Uporabniška imena in gesla – omogočajo uporabnikom dostop do uporabniškega profila in zaščitenih vsebin.
  • Podatki o uporabniškem računu – vsebujejo več vaših podatkov, kot so vaši kontaktni podatki ter podatki o dostavi in plačilih.
  • Podpora in povratne informacije uporabnikov – omogoča uporabnikom pridobivanje informacij z NIL-ovih spletnih strani. Uporabniki lahko posredujejo povratne informacije, ki bodo pripomogle k izboljšanju naših izdelkov, storitev in spletnih strani.
  • Elektronsko dopisovanje – omogoča posredovanje in reševanje vseh vrst zahtevkov in povpraševanj. Uporablja se tudi za posredovanje informacij o družbi NIL, naših izdelkih in storitvah.
  • Zahtevane storitve– prikaz izdelkov in storitev, ki ste jih zahtevali in uporabljali, čas in obseg uporabe ter udeležba na dogodkih.
  • Druge osebne podatke, ki jih fizična oseba prostovoljno posreduje ali da na razpolago NIL-u.

Navedene podatke uporabljamo za izvajanje storitev po pogodbi ali za izvajanje potrebnih ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (npr. pošiljanje napovednikov dogodkov, informacij, računov in ostalih informacij potrebnih za izvajanje storitev), neposredno trženje (pošiljanje informativnega gradiva in ponudb), za obveščanje o tehničnih ali organizacijskih novostih spletne strani ali poslovanja NIL-a ter ostalo potrebno komunikacijo.

Navedene osebne podatke NIL obdeluje za čas veljavnosti pogodbenega razmerja oziroma pogodbe o naročilu storitev in še 5 let po prenehanju oziroma do prejema preklica s strani posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. NIL osebne podatke hrani dlje od navedenega roka le v primeru, da ga k temu zavezujejo veljavni predpisi.

NIL osebnih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam. NIL lahko osebne podatke posreduje svojim pogodbenim partnerjem, ki so soorganizatorji dogodkov, če je to potrebno za organizacijo in izvedbo dogodka, na katerega se je prijavil posameznik oziroma ga je prijavil delodajalec v okviru pogodbe o zaposlitvi.

Uporabnik ima pravico, da se v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov pritoži pri pristojnem nadzornem organu, ob izpolnjenih zakonskih pogojih pa lahko uporabnik zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejeno uporabo oz. ugovarja obdelavi ali uveljavlja svoje pravice v zvezi s prenosljivostjo podatkov. Za vsa vprašanja v zvezi z njegovimi pravicami se lahko uporabnik obrne na NIL-ovo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (dop [at] nil.com).

.

Uporaba piškotkov in tehnologije za sledenje

Vaš spletni brskalnik uporablja funkcijo tako imenovanih »piškotkov«, ki na vašem računalniku shranjujejo manjše količine podatkov o obisku naših spletnih strani. Piškotki ne morejo dostopati do podatkov na vašem trdem disku ali do datotek piškotkov, ki jih ustvarjajo druge spletne strani. Piškotki ne razkrivajo osebno določljivih podatkov, razen v primeru, ko nam jih prostovoljno ponudite. Družba NIL lahko prebira le piškotke z naših spletnih strani. Več informacij o piškotih in njihovih nastavitvah na naših spletnih straneh.

Posodabljanje in dostopanje do podatkov

Za zagotavljanje točnosti vaših osebnih podatkov, ki se nahajajo v našem sistemu, potrebujemo vašo pomoč. S pomočjo NIL-ovega uporabniškega profila lahko sami posodabljate svoje podatke. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost uporabniškega imena in gesla, varnost svojega e-naslova ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika oziroma drugih naprav za dostop do vsebin.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da NIL dopolni, popravi, blokira ali izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanj in za katere dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom, kar pa ga ne odveže obveznosti, ki jih ima v skladu s pogoji uporabe.

Uporabnik lahko kadarkoli prepove uporabo kontaktnega e-naslova oziroma e-naslova za prejemanje sporočil za namene neposrednega trženja.

Prepoved uporabe nil-ovih spletnih strani v komercialne, nezakonite ali škodljive namene

Uporaba spletnih strani družbe NIL je dovoljena le v zasebne namene. Prepovedana je vsakršna uporaba spletnih strani v komercialne namene, kot tudi preprodaja ali kakršno koli posredovanje vsebine zadevnih spletnih strani ali izdelkov tretjim osebam. Prepovedana je tudi vsakršna nezakonita uporaba spletnih strani ali uporaba, ki bi imela škodljiv učinek na družbo NIL, njene podružnice, preprodajalce, distributerje, ponudnike storitev in/ali dobavitelje ali stranke družbe NIL, kot določa družba NIL po lastni presoji. Družba NIL ni dolžna razkriti, vendar si pridržuje pravico uporabnike spletnih strani seznaniti z določenimi primeri škodljive uporabe, in sicer z objavo v kodeksu ravnanja ali kakršni drugi obliki obvestila. Prepovedana je uporaba spletnih strani v nasprotju s kodeksom ravnanja, varnostno politiko ali drugimi vrstami obvestil, ki se nanašajo na NIL-ove spletne strani. Brez omejevanja splošnosti tega odstavka je prepovedana uporaba NIL-ovih spletnih strani v vsakršne koli namene, ki bi škodili, onemogočili delovanje, preobremenili ali ovirali pravilno delovanje katere koli spletne strani družbe NIL (ali omrežja oziroma omrežij, ki so povezana z zadevnimi spletnimi stranmi) ali v kakšni koli obliki posegali v možnost nemotene uporabe in uživanja spletnih strani.

Delitev in razkritje podatkov

Družba NIL zagotavlja, da ne bo prenašala ali prodajala vaših osebnih podatkov tretjim osebam brez vaše privolitve. Podatki z naših spletnih strani se hranijo na zaščitenih strežnikih, ki niso dostopni prek spleta.

Zavrnitev posredovanja podatkov

Uporabnikom, ki ne želijo predložiti svojih osebnih podatkov, potrebnih za registracijo uporabniškega računa, se ni potrebno registrirati na naših spletnih straneh. Velik del vsebine in mnoge storitve NIL‑ovih spletnih strani so dostopne tudi brez registracije.

Uporabniki lahko tudi zavrnete prejemanje naših obvest. V ta namen lahko uporabniki NIL-ovih spletnih strani prekinete prejemanje obvestil, saj lahko sami spreminjate, posodabljate ali odstranjujete svoje podatke, ki se nahajajo v naših podatkovnih bazah. Z elektronskih sporočilom na naslov privacy-enquiry[ at ]nil.com lahko podate zahtevo za izbris NIL-ovega uporabniškega računa ali vaših osebnih podatkov, ki so zbrani v naših bazah.

Varstvo podatkov

Osebni podatki, ki jih posredujejo uporabniki, ostanejo zasebni in zaupni. Določeni deli spletnih strani pri prenosu osebnih podatkov uporabljajo tako imenovani SSL (Secure Socket Layer) varnostni postopek za izboljšanje varnosti ob prenosu podatkov. Do vaši podatkov lahko dostopajo samo osebe, ki se z njimi morajo seznaniti zaradi opravljanja potrebnih delovnih nalog.

Povezave do drugih spletnih strani

NIL-ove spletne strani vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb. NIL ni odgovoren za prakse zasebnosti zadevnih spletnih strani. V kolikor se želite seznaniti s tem, kako omenjene spletne strani rokujejo z vašimi podatki, preverite politiko o varstvu zasebnosti teh spletnih strani.

Otroci in zasebnost

NIL-ove spletne strani niso usmerjene na posameznike, ki so mlajši od trinajst let.  NIL v noben primeru zavestno ne zbira ali uporablja osebno določljivih podatkov posameznikov, mlajših od trinajst let. V kolikor ugotovimo, da v naši bazi shranjujemo takšne podatke, bodo slednji izbrisani iz naših sistemov.

Spremembe politike zasebnosti

NIL občasno spreminja politiko zasebnosti svojih spletnih strani. Vse spremembe in posodobitve bodo objavljene na tem mestu. V primeru bistvenih sprememb vas bo NIL obvestil po e-pošti.

Vprašanja, opombe

V primeru vprašanj o zbiranju, uporabi ali razkritju vaših osebnih podatkov, smo dosegljivi na e‑naslovu privacy-enquiry[ at ]nil.com.

Ta dokument je bil nazadnje posodobljen aprila 2018.