Azure Active Directory 1
12.5.2016

V tem seminarju smo predstavili osnove rešitve Azure Active Directory: pregled funkcionalnosti in novosti, sinhornizacija z lokalnim aktivnim imenikom (AD) ter enotna prijava (ADFS).