Internet of Things (IoT) in uporabni odgovori
27.10.2016

Ali IoT lahko koristi tudi vam?

IoT oziroma internet stvari je podoben pojem kot oblak – velikokrat le nerazumljiva megla, ki jo je težko natančno tehnološko opredeliti in prevesti v konkretne rešitve. V predavanju smo pogledali sestavne dele IoT ter poslovne probleme, ki jih rešitve IoT naslavljajo.

Bojan je predstavil tipične poslovne izzive in procese, v okviru katerih je smiselno razmišljati o IoT rešitvah, in vam pomagal najti odgovor na vprašanje ali IoT lahko koristi tudi vam.