MNZ
13.9.2010

Oblak, ki deluje

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ) se na sistemski ravni ukvarja z upravnimi notranjimi zadevami, med drugim s politikami na področju državljanstva, migracij, integracije priseljencev, z dejavnostmi, povezanimi z delovanji društev, političnih strank, organiziranjem javnih zbiranj itn. V okviru MNZ delujeta tudi policija, ki zagotavlja javno varnost, ter Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve. S sodobnimi informacijskimi tehnologijami sta ločeno podprta civilni del MNZ (z inšpektoratom) in od njega neodvisni policijski del

Podjetje NIL se je odzvalo na potrebe MNZ po prenovi centralnega računalniškega sistema (CRS), ki združuje številne strežnike, shranjevalne kapacitete in zagotavlja omrežni dostop do informacijskih virov. V želji po izboljšanju in povečanju obsega storitev obstoječa infrastruktura ni več zadoščala in v okviru javnega razpisa je ministrstvo kot najprimernejšo in najugodnejšo prepoznalo arhitekturo in metodologijo NIL HyperCenter.

Konsolidacija in virtualizacija IT infrastructure

NIL HyperCenter deluje po principih računalništva v oblaku in združuje celotno CRS infrastrukturo – strežniško, omrežno in shranjevalno. Rešitev je osnovana na vrhunski strojni in programski opremi svetovno priznanih proizvajalcev Cisco, VMware in EMC. Zagotavlja visoko razpoložljivost procesorsko-pomnilniških in shranjevalnih virov, posebna pozornost pa je namenjena razširljivosti. NIL HyperCenter pomeni prehod iz sedanjih statičnih v sodobne dinamične IT infrastrukture, ki so se sposobne bolje in hitreje prilagajati poslovnim zahtevam in hkrati zmanjšati poslovna tveganja. Ker gre za celovit pristop k arhitekturi, sta upravljanje in administracija poenostavljeni, pregled nad delovanjem pa boljši. Celovitost, visoka zmogljivost, razširljivost in lažje upravljanje so argumenti za odločitev za NIL HyperCenter, čemur po nekajmesečni uspešni uporabi na MNZ pritrjujejo tudi njihovi IT strokovnjaki in zadovoljni uporabniki.

Poskrbeli za vse

Podjetje NIL je sodelovalo pri celotnem procesu implementacije rešitve. Pripravili smo analizo stanja, načrt nadgradnje in izvedbo, poskrbeli pa smo tudi za ustrezno šolanje IT osebja MNZ.

Najprej je bila opravljena analiza obstoječe CRS infrastrukture, ki smo jo izvedli v sodelovanju s strokovnjaki ministrstva. Na podlagi rezultatov analize ter pričakovanj in zahtev MNZ je bil pripravljen načrt izvedbe. Izbrana je bila programska in strojna oprema, pripravljena arhitekturni (kon guracija, razpoložljivost, integracija infrastrukture ...) ter časovni plan rešitve, predvideli pa smo tudi testiranja in pripravili načrt migracije obstoječih strežnikov in podatkov na novo arhitekturo NIL HyperCenter. Končna konfiguracija je bila pred dejansko implementacijo testirana v laboratorijskem okolju. Ker med preizkušanjem ni bilo težav, je bila konfiguracija integrirana v podatkovni center CRS na lokaciji ministrstva.

Tudi na lokaciji MNZ smo nadaljevali s testiranjem ter nastavitve še dodatno optimizirali. Na ta način je bila zagotovljena najvišja možna učinkovitost konfiguracije. Testom in prilagoditvam nastavitev je sledila migracija obstoječih virtualnih strežnikov. V zadnjem koraku implementacije je bila rešitev NIL HyperCenter še integrirana v obstoječi upravljaljsko-nadzorni sistem IBM Tivoli Monitoring in v varovalne sheme IBM Tivoli Storage Managerja. Pred predajo v upravljanje je NIL izvedel še ustrezno šolanje IT osebja MNZ in ga usposobil za upravljanje rešitve NIL HyperCenter.

Poslovne prednosti

  • Stabilnost, razširljivost, zanesljivost
  • Poenostavljeno zagotavljanje varnosti
  • Optimalna konfiguracija

Značilnosti rešitve

  • Optimalno izbrana in vrhunska oprema
  • Integrirani strežniški, omrežni in shranjevalni elementi
  • Enostavna razširljivost fizične infrastrukture
  • Lažje upravljanje in boljši nadzor
  • Visoka razpoložljivost in učinkovita raba virov
  • Integracija z obstoječim nadzorno-upravljalskim in varnostnim sistemom