datalab logo
30.7.2012

Celovita prenova informacijske infrastrukture

Podjetje Datalab Tehnologije d. d. (Datalab) se ukvarja z razvojem poslovne programske opreme, svetovanjem ter strokovnim usposabljanjem. Njihov paradni produkt je poslovnoinformacijski ERP sistem PANTHEON, ki ga danes uporablja okrog 25.000 podjetij in organizacij v Sloveniji ter tudi širši regiji.

Za zagotavljanje kakovosti svojih rešitev Datalab potrebuje visoko zmogljiv informacijski sistem, čemur njihova obstoječa rešitev ni več ustrezala: želeli so zmogljivejše RAID-kontrolerje ter boljšo write-cache funkcionalnost. Ker niso imeli možnosti baterije, je bila vprašljiva tudi varnost podatkov. Želeli so povečati shranjevalne kapacitete; ker je zasedenost že presegla 100 %, so si morali pomagati s cenejšimi, zasilnimi alternativami. Staro okolje ni zagotavljalo želene (visoke) razpoložljivosti storitev, saj so strežniki uporabljali lokalne shranjevalne kapacitete – to je tudi eden izmed ključnih razlogov, zakaj so kasneje implementirali centralni diskovni sistem.

Ker nadgradnje niso bile več smiselne, se je podjetje odločilo za prenovo infrastrukture: omrežnega, strežniškega in shranjevalnega okolja.

Datalab je rešitev izbral na podlagi testiranj opreme v njihovem okolju. Zaradi razmerja med ceno in zmogljivostjo so se odločili za rešitev NIL HyperCenter. Pri implementaciji sicer ni šlo za celovito uporabo metodologije NIL HyperCenter – novih strežnikov nismo nameščali, kar pa le dokazuje prilagodljivost in fleksibilnost pristopa.


"Oba produkta, ki smo ju testirali, sta bila v enakem cenovnem razredu. Je pa zmogljivost NIL-ove rešitve bistveno odstopala, zato smo se odločili zanjo."

Matija Kešpret, vodja informatike, DataLab


Prenova je imela 3 korake: najprej smo prenovili omrežje, nato namestili nov shranjevalni sistem ter v zadnji fazi še optimizirali virtualne strežnike.

Prenova omrežja

Prenova omrežne infrastrukture je obsegala menjavo obstoječih omrežnih gradnikov z namensko strojno opremo, segmentacijo omrežja ter uvedbo natančnejših varnostnih politik.

Iz produkcijskega omrežja smo odklopili staro strojno opremo, ki je imela vlogo požarne pregrade, usmerjanja omrežnega prometa ter zaključevanja oddaljenih sej uporabnikov. Novi usmerjevalnik Cisco je prevzel vlogo usmerjanja omrežnega prometa ter komunikacijo s ponudnikoma interneta prek protokola BGP. Požarna pregrada Cisco skrbi za zaključevanje povezav VPN oddaljenih uporabnikov in lokacij, ločevanja zasebnih omrežij naročnika in preverjanja ter filtriranja omrežnega prometa.

Na centralnem stikalu smo izvedli segmentacijo omrežja z uporabo VLAN-ov. Na stikalo je direktno priklopljena vsa kritična oprema, ki med drugim zajema požarno pregrado, ostala stikala, strežnike itn.

Namestitev novega shranjevalnega sistema

V obstoječem okolju so strežniki ESX uporabljali lokalne shranjevalne kapacitete. Tak sistem ni omogočal polne funkcionalnosti virtualizacije (npr. redundanca v primeru odpovedi fizičnega strežnika, selitev virtualnih strežnikov …). NIL je zato v Datalabovo okolje namestil centralni diskovni sistem EMC s FILE in BLOCK delom.

Tako se je precej izboljšala varnost podatkov, saj odpoved dela strojne opreme ne pomeni izpada storitev. Velike pridobitve pa so tudi na področju vhodno-izhodnih (I/O) zmogljivosti, saj se je hitrost v SQL-okolju povečala do štirikrat – s 70 MB/s na 240 MB/s. Datalab zdaj v primerjavi s prejšnjim stanjem porabi 40 % manj časa za izdelovanje tedenskih varnostnih kopij.

Optimizacija virtualnih strežnikov

Osnova Datalabove virtualne infrastrukture je bilo 5 strežnikov ESX in gruča vSphere. En strežnik zagotavlja vire za 15 virtualnih strojev.

NIL je optimiziral strežniško okolje v treh korakih. V prvem smo na fizične strežnike namestili kartice Host Bust Adapter (HBA), ki so omogočile dostop strežnikom ESX do diskovnih kapacitet na diskovnem polju VNX preko protokola Fibre Channel (FC). Po vgradnji kartic HBA je bila v drugem koraku izvedena migracija virtualnih strojev z uporabo VMware funkcionalnosti, imenovane Storage Migration, iz lokalnih diskov na novo diskovno polje. Nato smo nadgradili še virtualno infrastrukturo z nadgradnjo strežnikov ESX in postavitev VMware vCenter znotraj virtualnega stroja. Strežnik vCenter je omogočil postavitev visokozmogljive in dosegljive gruče (cluster), sestavljene iz treh strežnikov ESX.

V zadnji fazi smo nadgradili še virtualno strojno opremo in VMware Tools. NIL-ovi strokovnjaki so to nadgradnjo izvedli skupaj z naročnikovim inženirjem na nekaj virtualnih strojih, preostale pa je lahko inženir izvedel sam ob primernem času, saj nadgradnja zahteva prekinitev dela strežnika.

Novo informacijsko okolje je bistveno bolj zmogljivo, zanesljivo in varno. Upravljanje s strežniki zahteva precej manj dela, priprava klonov, testnih ali razvojnih konfiguracij se je iz urnega postopka skrajšala v nekajminutnega, pa tudi razširitev kapacitet strežnika se je bistveno poenostavila.

Poleg bistveno večjih zmogljivosti pa je Datalab z nadgradnjo vzpostavil tudi informacijsko okolje, ki ima potencial za zagotavljanje virov za njihove najzahtevnejše aplikacije in procese.

Poslovne prednosti

  • 80 % manj porabljenega časa za upravljanje strežnikov
  • 400 % hitrejše I/O zmogljivosti SQL okolja
  • 40 % hitrejša izvedba varnostnih kopij

ZNAČILNOSTI REŠITVE

  • centralni diskovni sistem EMC VNX
  • usmerjevalnik Cisco
  • požarna pregrada Cisco ASA
  • centralno stikalo Cisco Catalyst
  • gruča (cluster) VMware