Eurobasket 2013 Logo
22.9.2013

Nemotena povezljivost za novinarje in osebje

Evropsko košarkarsko prvenstvo (EuroBasket) sodi med največje športne dogodke leta 2013 v Evropi, odvijalo pa se je od 4. do 22. septembra v Sloveniji. Tekme so potekale v 5 športnih dvoranah, poleg reprezentanc pa je bilo na prvenstvu prisotnih več kot 1000 novinarjev in članov organizacijskega osebja. Za celotno informacijsko okolje in podporo na dogodku je bilo odgovorno podjetje Normacom Plus, ki se je zaradi zahtevnosti in širine področja povezalo z različnimi domačimi dobavitelji.

NIL je bil odgovoren za načrtovanje in postavitev omrežne infrastrukture na vseh prizoriščih in vzpostavitev brezžičnega omrežja, tekom prvenstva pa smo vso infrastrukturo tudi nadzirali in upravljali. Vso potrebno tehnično opremo je za čas trajanja prvenstva NIL-u pomagalo zagotoviti tudi podjetje Cisco.


"Za partnerstvo z NIL-om smo se odločili zaradi njihove strokovnosti, referenc ter fleksibilnosti pri zagotovitvi opreme. Uspeli smo zadostiti vsem tehničnim zahtevam FIBA Europe, stroški pa niso presegli proračuna."

Aleš Križnar, Direktor, Organizacijski odbor EuroBasketa 2013


Zmogljivost, zanesljivost, varnost in redundanca

Dogajanje na prvenstvu so preko televizijskega signala spremljali v 167 državah, na njem pa je bilo prisotnih tudi 1300 novinarjev, za katere je bilo potrebno zagotoviti ustrezno delovno okolje, med čigar ključne elemente uvrščamo tudi hiter, zanesljiv in varen dostop do interneta.

Organizatorji in mednarodna košarkaška organizacija FIBA Europe so postavili točno določene tehnične zahteve, na podlagi katerih je NIL pripravil načrt omrežne infrastrukture, ki je novinarjem in organizacijskemu osebju omogočala stalen dostop do interneta preko brezžičnega in ožičenega omrežja na vseh prizoriščih prvenstva.

Na vseh prizoriščih, z izjemo največje dvorane v Stožicah, smo namestili od 300 do 400 LAN-priključkov, pokritost z brezžičnim signalom pa je zagotavljalo do 15 dostopnih točk v posamezni dvorani. V največji dvorani v Stožicah v Ljubljani, v kateri se je odvijal celoten drugi del prvenstva, pa so bile zmogljivosti močno povečane: 1500 LAN-priključkov in 33 brezžičnih dostopnih točk, ki so omogočale hkraten brezžičen dostop do omrežja več kot 800 odjemalcem – skupaj torej do 2300 napravam.

Glede na zahteve FIBA Europe je moralo biti poskrbljeno tudi za ustrezno omrežno in spletno varnost ter redundanco, kar smo zagotovili z namestitvijo požarnih pregrad in podvojeno opremo: s centralnimi strežniki za upravljanje brezžičnega omrežja, požarnimi pregradami Cisco ASA CX in centralnimi stikali proizvajalca Cisco.

Nobenih težav z omrežjem in povezljivostjo

NIL pa je poleg načrtovanja in postavitve omrežja med samim prvenstvom skrbel tudi za nadzor in upravljanje celotne infrastrukture s pomočjo svoje rešitve NIL Monitor, ki mu je omogočila proaktivno spremljanje delovanja infrastrukture in zaznavo potencialnih težav še preden bi lahko otežile delo novinarjem ali organizatorjem. Prav tako smo bili na vseh tekmah prisotni s svojo inženirsko ekipo, ki bi se v primeru tehničnih zapletov lahko odzvala na licu mesta in v najkrajšem možnem času odpravila težave. Njihova intervencija sicer ni bila potrebna, saj na prvenstvu ni bilo niti enega resnejšega izpada omrežja ali težav s povezljivostjo.


"NIL je svojo vlogo na prvenstvu odigral odlično, saj na nobenem izmed prizorišč nismo imeli težav s povezljivostjo. Čeprav javnosti neviden, je bil pa zato za nas toliko pomembnejši vidik organizacije dogodka, ki je zagotovil nemoteno delo več kot 1000 novinarjem s celega sveta, karje tudi pomembno doprineslo k njihovemu končnemu vtisu o prvenstvu in Sloveniji."

Rony Plevnik, Vodja informatike, Organizacijski odbor EuroBasketa 2013


Korektno poslovno sodelovanje osnova za uspeh

Za izvedbo EuroBasketa 2013 je bilo potrebno postaviti tehnično zahtevno in zelo zmogljivo infrastrukturo, projekt pa je predstavljal velik izziv tudi z vidika organizacije ter koordinacije tehničnih ekip podjetij NIL in Normacom Plus, ki sta odlično sodelovali med celotnim prvenstom, kar je bilo poleg tehnične strokovnosti ključno za uspešno izvedbo dogodka. Da je bilo temu res tako, najbolj jasno dokazuje brezhibno delovanje rešitve med celotnim prvenstvom in v vseh dvoranah.

Poslovne prednosti

  • Načrtovanje in postavitev omrežne infrastrukture ter vzpostavitev brezžičnega omrežja
  • Nadzor in upravljanje celotne infrastrukture
  • Nobenega izpada omrežja med celotnim prvenstvom
  • Stroškovno učinkovit model najema opreme

Značilnosti rešitve

  • Požarne pregrade Cisco ASA s CX modulom
  • Brezžični kontrolerji Cisco WLC
  • Stikala Cisco
  • Brezžične dostopne točke Cisco s CleanAir tehnologijo
  • Centralna skladovna stikala Cisco
  • Redundantna postavitev