Amway
22.9.2011

Izobraževanje in implementacija testnega IPv6 omrežja

Amway sta let 1959 ustanovila Jay Van Andel in Rich DeVos, danes pa je ameriško podjetje eno izmed največjih in najuspešnejših na področju prodaje kozmetičnih izdelkov. Kot del skupine Alticor na trgu ponujajo več kot 450 izdelkov, število njihovih distributerjev presega 3 milijone, prisotni pa so v več kot 80 državah.

Veliko zaslug za Amwayev poslovni uspeh ima tudi zanesljiva in učinkovita informacijska infrastruktura. V podjetju se tega zavedajo, zato sledijo trendom na tem področju. Eden izmed njih je gotovo protokol IPv6 in pri Amwayu vejo, da ga bodo morali slej ko prej vključiti v svoje informacijsko okolje. Pri tem je za njih še posebej pomembno, da se to zgodi brez negativnih vplivov na poslovanje in delo.


"Ker Amway posluje globalno, moramo poskrbeti, da bodo naše storitve in produkti na voljo strankam tudi ob prehodu interneta na protokol IPv6. NIL-ovo šolanje je naše inženirje seznanilo s trenutnimi izzivi in najboljšimi praksami, znanje pa nam bo prišlo zelo prav tudi pri implementaciji IPv6 v naše informacijsko okolje."

Bryan Farmer, Omrežne storitve, Amway


Amwayev prvi korak v svet IPv6 je bilo izobraževanje njihovih 15 glavnih inženirjev, ki bodo odgovorni za implementacijo protokola v podružnicah korporacije. Zaradi specifik svojega informacijskega okolja so želeli prilagojen kurikulum.

Zmagovalne ekipe se ne menja

Na podlagi svojih prejšnjih izkušenj z NIL-om – Ivan Pepelnjak jim je leta 2010 svetoval pri implementaciji DMVPN v njihovo omrežje v Evropi – so se ponovno odločili za NIL, le da je bila tokrat tema IPv6.

Med dvanajstim in petnajstim septembrom 2011 je tako NIL-ov strokovnjak Bojan Radulović, CCSI #33283, izvedel štiridnevni tečaj, na katerem je Amwayevim inženirjem predstavil teoretične in praktične vidike IPv6.

Radulović je udeležence najprej seznanil z osnovami IPv6 protokola, Potem pa so se posvetili specifikam Amwayevega okolja, kar nekaj časa pa so namenili tudi vprašanjem udeležencem in diskusiji o implementaciji protokola v Amwayevo omrežje. Približno polovica časa so tako namenili utrjevanju teoretičnega znanja in reševanju vaj, preostalo polovico pa okolju podjetja in vzpostavitvi pilotnega omrežja.

Vsi udeleženci so imeli dobro znanje s področja omrežnih tehnologij, vsaj na nivoju certifikacije CCNP, izkušnje z protokolom IPv4 ter predvsem veliko zanimanje za IPv6 in izzive, s katerimi se bodo slej ko prej srečali. To je opazil tudi inštruktor Radulović: “Delo z Amwayevo inženirsko ekipo je potekalo odlično, posebej bi izpostavil visok nivo zanimanja in sodelovanje. Vzrok za to je najbrž njihov položaju v podjetju in odgovornost, ki jo imajo. Slej ko prej bodo namreč morali to znanje uporabiti v praksi ter na produkcijski opremi in omrežju.

Na podlagi odzivov v anketi so praktično vsi udeleženci o tečaju imeli menja, podobna tem iz okvirčka: povprečna ocena Radulovićevega dela je bila 4,7 od 5 možnih točk, kar pomeni, da je bil tečaj uspeh tako za NIL kot Amway. V samo štirih dneh se je 15 inženirjev spoznalo z osnovami protokola IPv6 (naslavljanjem, uvajanjem protokola na gostiteljih, tehnologijami ICMPv6, DNS, IPv6 ACLs, IPsec, IKE, VPN odpravljanjem težav, usmerjanjem itn.) ter nekaterimi varnostnimi izzivi, ki ga spremljajo. Prav tako so govorili o tehnologijah IPv6 DMVPN in NAT64.

Potem ko so opravili s teorijo, je Radulović z udeleženci ocenil primernost Amwayeve laboratorijske opreme za IPv6, v zadnjem koraku izobraževanja pa so skupaj vzpostavili tudi testno IPv6 okolje. To bo podjetju služilo predvsem za prihodnja testiranja, preverjanja in ocene.

Izobraževanje je bilo šele prva faza v prilagajanju Amwayevega omrežja na standard IPv6. Brez dvoma ta proces ne bo minil brez težav. Bodo pa se Amwayevi inženirji zaradi pridobljenih znanj z njimi veliko uspešneje spopadali ter se marsikateri težavi tudi izognili.

Poslovne prednosti

 • Pomembnost zanesljive in učinkovite informacijske infrastrukture
 • Stranki prilagojen tečaj
 • implementacija IPv6 v informacijsko okolje
 • Udeleženci ocenili inštruktorja in tečaj s povprečno oceno 4,7/5
 • Teorija, vaje v laboratorijskem okolju, primeri najboljših praks ter odprta diskusija
 • Predstavitev tehničnih in praktičnih vidikov IPv6
 • Seznanitev z osnovami IPv6 protokola
 • Diskusija o uvedbi IPv6 v naročnikovo okolje

Značilnosti rešitve

 • Naslavljanje, uvedba na gostiteljih, ICMPv6, odpravljanje težav, DNS, DHCPv6, usmerjanje, tuneliranje, IPv6 ACLs, IPsec, IKE, VPN
 • Varnost in IPv6 IPv6 DMVPN in NAT64
 • Ocena primernosti laboratorijske opreme za IPv6