Microsoft Logo PNG
15.5.2015

Uvedba rešitve Storesense Expo na Microsoft NT konferenci

Microsoftova NT konferenca je največja slovenska tehnološka konferenca in osrednji izobraževalni ter strokovni dogodek podjetja Microsoft Slovenija. Udeležencem predstavlja tehnološke novosti, seminarji pa so zasnovani na način poglobljenega vpogleda v izbrano tematiko. Organizatorji so že 20. ponovitev dogodka obeležili z zanimivim programom, ki je v Grand Hotel Bernardin v Portorožu privabil nekaj več kot 1700 obiskovalcev. Kljub odličnemu odzivu, pa so že razmišljali, kako 21. NT konferenco narediti še privlačnejšo za sponzorje in obiskovalce.

Odločili so se, da si bodo pri organizaciji naslednjega dogodka pomagali z dejanskimi podatki o dinamiki obiskovalcev na 20. NT konferenci. Z NIL-ovo rešitvijo Storesense Expo so pridobili natančne podatke o gibanju udeležencev po prizorišču ter priljubljenosti posameznih razstavnih prostorov, terminov in lokacij tekom glavnih dveh dneh konference. Na osnovi teh podatkov bodo na naslednjem dogodku lahko še optimalneje organizirali razstavne prostore in dogajanje ter sponzorjem, obiskovalcem in partnerjem ponudili še boljšo konferenco ter konkretnejše razloge za sodelovanje.

Jasna zahteva: celovit vpogled v dogajanje na konferenci

Microsoft je na preteklih NT konferencah spremljal obiskanost posameznih predavanj, zadovoljstvo udeležencev pa so merili z anketami. S tema metodama so pridobili zadovoljive informacije o udeležbi na posameznih predavanjih in o splošnem vtisu, niso pa imeli podrobnejšega vpogleda v obkonferenčno dogajanje, kot je obiskanost sponzorskih predstavitev in razstavnih prostorov, čas prisotnosti udeležencev na posameznih prizoriščih itd. To so sicer ocenjevali na podlagi povratnih informacij sponzorjev, vendar so bile te ocene subjektivne, pomanjkljive in posledično nezanesljive. Pomagali so si še z lastnim opazovanjem, a je bila zanesljivost tega tudi omejena.


"Microsoft razume pomen inovativnosti v poslu in zato smo zelo odprti do tehničnih novosti. NIL-ova rešitev Storesense Expo je ena izmed tistih, ki nas je prepričala. Naše intuitivno razumevanje dinamike obiskovalcev dogodka je podprla s konkretnimi podatki in analizami. Pridobili smo boljša izhodišča za organizacijo dogodka in dogovore s partnerji, zato bo naslednja NT konferenca še privlačnejša tako za obiskovalce kot za razstavljavce."

Gregor Potočar, direktor prodaje, Microsoft Slovenija


Microsoft Slovenija želi pri organizaciji prihodnjih NT konferenc imeti na voljo čim več kakovostnih informacij, na podlagi katerih bodo lahko dogodke optimalneje organizirali, sponzorjem in partnerjem pa bodo lahko razloge za sodelovanje podprli s še tehtnejšimi argumenti. S tem namenom so na 20. NT konferenci uporabili NIL-ovo rešitev za lokacijsko analitiko Storesense, natančneje, njeno konferenčno različico . Rešitev deluje na osnovi brezžične tehnologije, omogoča pa anonimno spremljanje gibanja obiskovalcev preko njihovih pametnih naprav in analizo zajetih podatkov. Pomembno je izpostaviti, da rešitev od obiskovalcev ne zahteva prijave v brezžično omrežje in ne posega v njihovo zasebnost.

Organizatorji se lahko osredotočijo samo na dogodek

Storesense za delovanje potrebuje brezžično omrežje, organizator pa mora pred vzpostavitvijo zagotoviti še podatke o ključnih točkah dogodka in razporeditvi razstavnih prostorov ter tloris prizorišča. Prizorišče NT konference je obsegalo približno 5000 m2 v dveh nadstropjih, brezžični signal pa so zagotovili s 26 dostopnimi točkami proizvajalca Cisco. 

Postavitev celotne infrastrukture je NIL izvedel v treh dneh, sama vzpostavitev rešitve Storesense na že postavljeno brezžično omrežje pa bila opravljena v enem dnevu. Razen zagotovitve osnovnih podatkov o razporeditvi prizorišča organizatorji s samo vzpostavitvijo rešitve niso imeli nič dela in so se lahko v celoti posvetili konferenci ter sodelovanju s sponzorji in razstavljavci.

 

NIL NTK WiFi Access Points 

Rešitev je bila polno funkcionalna že dan pred začetkom konference. NIL je organizatorjem ustvaril še uporabniške profile, s katerim so lahko potem preko spletnega brskalnika dostopali do podatkov. Ti se osvežujejo v realnem času, dostop pa je možen preko mobilnega telefona, tablice ali računalnika. Sistem razen brskalnika ne zahteva nobene dodatne aplikacije in je neodvisen od operacijskega sistema naprave.


"Uvedba tehničnih novosti je za organizatorja zmeraj dodatna skrb, saj do začetka dogodka ne moreš vedeti, ali bo res vse šlo po načrtu, poleg tega pa imaš na postavitvi prizorišča ogromno dela z zadnjimi podrobnostmi. Storesense je bila za nas res noviteta in kar precej mi je odleglo, ko sem zvečer pred dogodkom na svojem mobilnem telefonu na hitro potrdila svoje dostopne podatke ter se prepričala, da vse deluje, kot mora. Takoj potem pa je telefon že zvonil in potrebno je bilo urediti že novo res zadnjo malenkost."

Lara Vodlan, vodja organizacije NT konference, Microsoft Slovenija


Konkretna in uporabna priporočila za izboljšave

Storesense je Microsoftu zagotovil številne uporabne podatke o dinamiki obiskovalcev po konferenčnih prostorih ter priljubljenosti posameznih prizorišč. Med drugim so tako spremljali gibanje obiskovalcev, število in trajanje obiskov posameznih razstavnih prostorov in predavanj, merili konverzijo za posamezne razstavne prostore (razmerje med tistimi obiskovalci, ki gredo mimo, ter tistimi, ki se ustavijo) in pripravili tudi tipične profile obiskovalcev na podlagi vsebin, ki jih ti obiskujejo.

NIL NTK display of the number of visits and dwell time

NIL NTK Example display of the tracking of visitor flows

Vsi ti podatki so bili organizatorjem na voljo v realnem času, po dogodku pa so dobili tudi celovito poročilo z napotki za izboljšave. Ti bodo Microsoftu Slovenija v veliko pomoč pri organizaciji naslednje NT konference.


"Storesense je nekatera naša opažanja potrdil, nekatera zanikal, predvsem pa nam je rešitev pojasnila, zakaj recimo nekateri razstavni prostori niso na optimalnem mestu. Konkretno tak je bil ravno naš razstavni prostor. Čeprav je bil v območju z veliko obiskovalci, se ti tam niso ustavljali oziroma so se gibali zelo hitro, ker se jim je mudilo na predavanja. Nadalje smo ugotovili, da se na določeni lokaciji obiskovalci zadržujejo precej časa, a tam ni bilo ne razstavnih prostorov ne promocijskih materialov. Vse te informacije in priporočila bomo v prihodnje upoštevali ter tako zagotovili optimalnejšo razporeditev razstavnih prostorov."

Lara Vodlan, vodja organizacije NT konference, Microsoft Slovenija


POSLOVNE PREDNOSTI

 • Priporočila in napotki za optimizacijo razporeditve konferenčnih prostorov
 • Koristne informacije o obisku za sponzorje in partnerje
 • Enostavna vzpostavitev in popolna anonimnost obiskovalcev
 • Natančno merjenje uspešnosti določene lokacije
 • Vpogled v dogajanje v realnem času
 • Optimalnejša organizacija prihodnjih konferenc

Značilnosti rešitve

 • Identifikacija tokov gibanja in časa trajanja obiska posamezne lokacije
 • Konverzijske stopnje za posamezne razstavne prostore
 • Identifikacija najboljših lokacij za nagovor obiskovalcev
 • Identifikacija profilov obiskovalcev
 • Spletni dostop do podatkov
 • Rešitev deluje na platformi Microsoft Azure
 • Brezžično omrežje, 26 Cisco dostopnih točk