Management and Orchestration in Complex and Dynamic Network Environment
24.5.2017

Standardizacija in konceptualna zasnova sistema ter njun vpliv na upravljanje omrežnih storitev

Upravljanje in zagotavljanje storitev v velikih omrežnih okoljih terja veliko časa, dodatna težava pa je tudi njihova “neodpornost” na naše napake. Transakcijski pristop naslavlja ravno ta izziv, toda ali je zaradi tega upravljanje omrežnih storitev lahko zares učinkovitejše?

V predavanju je Rok predstavil, koliko k uspešni orkestraciji v SDN okolju pripomore standardizacija in kaj lahko dosežemo s pravilno konceptualno zasnovo sistema. Ob tem pa je izpostavil kako oboje prispeva k enostavnejšemu in učinkovitejšemu upravljanju storitev v omrežnemu okolju.

Predavanje je bilo izvedeno na srečanju SINOG.