Varnost serijsko
27.10.2016

Zagotavljanje varnega poslovanje je stalen proces

Kako (po)skrbeti za varnost poslovanja v »Narobe svetu«, v katerem virusi izsiljujejo in varnostne rešitve uporabljajo peskovnike? Ali v tem okolju (še) obvladujemo oba pola in kdo je zanju odgovoren?

Na konkretnih primerih naših strank je Matevž opozoril na napredne poskuse zlorab, ki jih v NIL-u srečujemo in preprečujemo vsakodnevno. Izpostavil je pomembnost strateškega načrtovanja varnostnih kontrol, stalnega ozaveščanja uporabnikov in rednega varnostnega preverjanja IT sistemov.

Avtor: Matevž Mesojednik