ZPIZ
11.4.2012

ZPIZ-ov zasebni oblak

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerega je bilo konec leta 2011 vključenih več kot 860 000 zavarovancev. Po obsegu in pomenu njihovih dejavnosti za državljane je ena izmed ključnih javnih institucij v Sloveniji. ZPIZ je za zagotavljanje dela IT virov zaposlenim uporabljal podatkovni center s platformo VMware Virtual Infrastructure 3.5 s 50 virtualnimi strežniki. Zaradi potreb po dodatnih kapacitetah in poenostavitvi administracije so se odločili za posodobitev obstoječega virtualnega okolja v podatkovnem centru - postavitev novega strežniškega sistema in nadgradnjo virtualizacijske platforme VMware.

Od prenove so si obetali predvsem zmogljivejši informacijski sistem, lažje upravljanje z uporabniškimi namizji in hitrejše delovne procese. Izvajalca so izbrali na javnem razpisu, najbolj pa jih je prepričal NIL in rešitev NIL HyperCenter - odločili sta predvsem cena in kvaliteta, pa tudi naše reference na trgu ter certificirani strokovnjaki.


"Izpostavil bi kakovost celotne rešitve zasebnega oblaka in način, kako je NIL integriral tehnologije VMware in Cisco."

Damir Jurkin, Vodja Službe za računalniške komunikacije in uporabniško opremo, ZPIZ


Analiza, načrt, izvedba ter prenos znanja

Izvedba rešitve je potekala v treh fazah. V prvi smo pripravili pregled in analizo obstoječe strežniške infrastrukture ter na podlagi rezultatov pripravili načrt migracije obstoječih strežnikov in načrt nove infrastrukture (fizičnih in virtualiziranih strežnikov ter uporabniških namizij). Prav tako smo pripravili plan sistema portalskega upravljanja in testiranja delovanja celotne rešitve.

Natančnim analizam in načrtu dela je sledila dejanska izvedba (druga faza), ki je trajala približno 3 mesece. Najprej smo nadgradili centralno stikalo Cisco Catalyst 6500 na 10 Gb in sistem VSS, strokovnjaki ZPIZ-a pa so posodobili shranjevalno okolje (integracija z IBM in NetApp). Temu je sledila instalacija in konfiguracija strežniškega sistema Cisco UCS, strežniške virtualizacijske platforme VMware vSphere 5 in platforme za virtualizacijo uporabniških namizij VMware View 5. Nov UCS ima 8 strežniških rezin, predvidena pa je razširitev na 21 rezin. Sistem bo zagotavljal vire za 50 virtualnih strežnikov, 50 virtualnih razvojnih delovnih postaj, 100 virtualnih delovnih namizij VDI in za enostavno upravljanje VDI. Konfiguracija sicer dopušča namestitev več kot 30 strežniških rezin.

Po uspešnih instalacijah smo izvedli migracijo obstoječega strežniškega okolja na novo infrastrukturo in jo povezali z imeniškim sistemom (Active Directory), IP telefonijo ter sistemom elektronske pošte IBM Lotus Notes. Migraciji je sledila še vpeljava virtualiziranih uporabniških namizij v produkcijsko okolje ter namestitev portala za upravljanje uporabniških okolij (virtualna namizja, IP telefonija, e-pošta ...) na osnovi NIL HyperDesktop.

NIL-ovi strokovnjaki so po zaključenih izvedbenih delih poskrbeli za vso produktno dokumentacijo ter ZPIZ-ove inženirje pripravili na delo z novim okoljem (tretja faza).


"S povečanjem zmogljivosti infrastrukture in poenostavitvijo upravljanja je NIL HyperCenter v celoti izpolnil cilje nadgradnje. Virtualizacija v strežniškem okolju NIL HyperServer nam ob virtualizaciji v strežniškem okolju IBM System z omogoča potrebno prilagoljivost IKT-infrastrukture za uspešno doseganje zahtevnih ciljev naše strategije IKT."

mag. Edmond Pajk, Direktor Sektorja informacijskih tehnologij, ZPIZ


Cilji prenove v celoti doseženi

ZPIZ je z nadgradnjo virtualizacijskega okolja v celoti dosegel željene cilje - večjo razpoložljivost virov in poenostavitev administracije. Rešitev jim omogoča centralno in avtomatizirano upravljanje s celotno infrastrukturo, uporabniška namizja so poenotena, sistem pa je moč tudi hitro in enostavno razširiti. Dodajanje novih uporabnikov jim bo vzelo bistveno manj časa, saj se je trajanje vzpostavitve delovnega mesta zmanjšalo z nekaj ur na samo 30 minut. Pred nadgradnjo je za to skrbelo več ljudi, sedaj to lahko stori ena oseba z nekaj kliki.

Z rešitvijo pa niso zadovoljni samo upravljavci sistema, delovno okolje se je bistveno izboljšalo predvsem razvojnikom: izginile so težave s pomanjkanjem virov, tudi nadgradnje zahtevnih virtualnih razvojnih delovnih postaj so v primerjavi s prejšnjim stanjem bistveno hitrejše in enostavnejše. Ekipa se lahko sedaj zares posveti samo svojim osnovnim zadolžitvam, zato so postali precej učinkovitejši.

Vsi našteti pozitivni učinki nove rešitve so se pokazali že kmalu po opravljeni namestitvi. Naročnik je še posebej poudaril, da je ta potekala praktično brez zapletov, kar pa ne bi bilo mogoče brez odličnega sodelovanja obeh inženirskih ekip.

Poslovne prednosti

 • 30 minut za postavitev novega delovnega mesta (prej več ur)
 • Večja učinkovitost razvojne ekipe
 • Podaljšanje življenjske dobe delovnih postaj
 • Hitrejše nadgradnje
 • Prenos znanja

Značilnosti rešitve

 • Strežnik Cisco UCS
 • Centralno stikalo Cisco Catalyst 6500 z 10 Gb ter sistemom VSS
 • Napredna distribuirana stikala Cisco Nexus 1000V
 • Virtualizacijska platforma VMware vSphere 5
 • Virtualizirana infrastruktura uporabniških namizij VMware View 5
 • Konfiguracija požarnih pregrad v LAN omrežju
 • Nadgradnja in migracija imeniškega sistema
 • Portal za upravljanje uporabniških okolij NIL HyperDesktop
 • Integracija z obstoječim IBM diskovnim poljem, IP telefonijo ter sistemom elektronske pošte IBM Lotus Notes