Vodacom Business Services
15.3.2011

Popoln pregled virtualnega gostovanja delovnih postaj

Rešitev virtualnega gostovanja, ki jo svojim strankam ponuja Vodacom Business Services, omogoča temu južnoafriškemu operaterju zagotavljanje varnega in zanesljivega shranjevanja podatkov in informacij ter ustrezno delovanje aplikacij na virtualnih delovnih postajah. Virtualno gostovanje delovnih postaj Vodacom na južnoafriškem trgu ponuja že več kot dve leti in v tem času so s storitvijo pridobili mnogo novih strank. Vodacom rešitev ponuja v vseh svojih podatkovnih centrih v Južnoafriški republiki.

Da bi bila ponudba za potencialne stranke še privlačnejša, so se odločili storitvi dodati nove funkcionalnosti ter uporabnikom omogočiti podroben vpogled v status njihovega virtualnega okolja. Prav tako so z nadgradnjo želeli omogočiti generiranje poročil prek spletnega portala ter dodati orodja za stalno spremljanje stanja najetih centralnih virov.

Poleg razširjenega spektra funkcionalnosti za uporabnike pa je posodobitev obsegala tudi vpeljavo nekaterih novih orodij za interno rabo (predvsem orodja za spremljanje in generiranje poročil).


"NIL Monitor je izpolnil vse naše zahteve. Za rešitev smo se odločili zaradi širokega nabora funkcionalnosti, ki obsegajo vse od uporabniškega portala do orodij za spremljanje razpoložljivih virov. Pomemben dejavnik pri izbiri je bil tudi hiter razvoj dodatnih funkcionalnosti, ki ga zagotavlja NIL-ova ekipa."

Chris Lazarus, Vodacom Business Services


NIL Monitor izpolnil Vodacomove zahteve

Vodacom je v postopku izbora preizkušal štiri različne upravljalne rešitve ter se po testiranjih in primerjavi funkcionalnosti odločil za NIL Monitor.

Rešitev jim omogoča stalno in podrobno spremljanje gostujočega okolja prek spletnega portala ter generiranje poročil (periodičnih ali na zahtevo). NIL Monitor vsebuje tudi orodja za obveščanje, ki uporabnike seznanijo, če se spremljani parametri približajo oziroma presežejo mejne vrednosti. Uporabniki se lahko na podlagi teh informacij hitreje in predvsem bolje odločajo o spremembah najetih virov, Vodacomovim inženirjem pa celo- vite informacije pomagajo pri skrbnem načrtovanju centralnih strežniških virov, ki zadoščajo za potrebe vseh strank.

Poleg vseh funkcionalnosti je za Vodacom zelo pomemben tudi hiter razvoj dodatnih orodij, ki ga zagotavlja NIL, saj jim le stalno izboljševanje rešitve zagotavlja sledenje vedno novim zahtevam trga, dobre prodajne rezultate in konkurenčno prednost.

Seznam funkcionalnosti in orodij

NIL Monitor vsebuje številne funkcionalnosti in orodja za spremljanje in- formacijske infrastrukture.

Osnovne funkcionalnosti:

 • spletni portal za nadzor;
 • spremljanje razpoložljivih centralnih virov;
 • spremljanje virtualnih delovnih postaj posameznih uporabnikov;
 • spremljanje obremenjenosti procesorjev, zasedenosti trdih diskov in pomnilnika virtualnih delovnih postaj;
 • samodejno zaznavanje novih virtualnih delovnih postaj;
 • samodejno generiranje mesečnih poročil.

Dodatne funkcionalnosti:

 • poročila na zahtevo;
 • alarmi in obveščanje;
 • spremljanje razpoložljivosti delovanja virtualnih delovnih postaj;

Orodja za interno uporabo:

 • spremljanje okolja za virtualno gostovanje;
 • inventar virov;
 • poročila za načrtovanje prihodnjih kapacitet;
 • dodatni alarmi ter orodja za poročanje o delovanju virtualnega okolja.

Poslovne prednosti

 • Dodaten vir prihodkov
 • Polno upravljanje z viri centralne virtualne infrastrukture
 • Optimalnejša raba centralnih virov
 • Hiter razvoj dodatnih funkcionalnosti

Značilnosti rešitve

 • Spletni portal
 • Spremljanje razpoložljivih centralnih virov
 • Spremljanje virtualnih delovnih postaj
 • Samodejno zaznavanje novih delovnih postaj
 • Orodja za obveščanje
 • Avtomatizirano generiranje poročil
 • Poročila za načrtovanje razpoložljivih kapacitet
 • Orodja za interno spremljanje okolja in generiranje poročil