Spar
26.1.2011

Z NIL Monitorjem do stabilnejše IT infrastrukture

Po dvajsetih letih delovanja Spar Slovenija se lahko podjetje danes pohvali s široko prodajno mrežo. Prepoznavna Sparova jelka se nahaja na 85 trgovinah: v 32 supermarketih Spar, 40 hipermarketih Spar in 13 megamarketih Interspar skupaj ponujajo več kot 1400 izdelkov. Poleg prisotnosti v vseh večjih krajih pa pri Sparu glavno skrb posvečajo kupcem, zato stalno zvišujejo standarde kakovosti in nivo sodelovanja z njimi.

Pestra in kakovostna ponudba pa je le eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na končno zadovoljstvo kupcev, tudi zanesljivo obratovanje poslovalnic je eden izmed teh ter zato za Spar izrednega pomena.

Jasna zahteva: Nemoteno obratovanje poslovalnic

Poslovanje oddaljenih Sparovih poslovalnic je tesno navezano na center, saj se večina opravil v realnem času izvede na centralni informacijski infrastrukturi: obračun na blagajni, plačilo s kreditnimi ali debetnimi karticami ter gotovino itd. Izpad ali počasno delovanje plačilnega sistema sta za stranko zelo neprijetna (stres, izguba časa), sploh če pride do težav večkrat, in v Sparu se zavedajo vpliva takšnih dogodkov na zadovoljstvo njihovih kupcev ter na poslovni rezultat trgovin.

Zanesljivo delovanje infrastrukture pa ni pomembno samo za obratovanje poslovalnic in nemoteno delovanje blagajn, pač pa je od njega odvisen velik del notranjih procesov podjetja: pregled nad zalogami, stanje naročil, vpogled v realizirano prodajo itd.


"Predvsem imamo manj težav z IT okoljem in to smo si tudi želeli. NIL nam tudi sicer pomaga pri vzdrževanju in NIL Monitor se odlično dopolnjuje z ostalimi njihovimi storitvami."

Rado Habjan, Vodja informatike, Spar Slovenija d.o.o.


Spar je za zagotavljanje najvišje stopnje zanesljivosti delovanja svojih poslovalnic predvidel več prostranih povezav, ki delujejo med seboj čim bolj neodvisno. Vse trgovine Interspar so povezane preko optičnih, dodatnih bakrenih ter UMTS povezav, ostale trgovine Spar pa preko bakrenih in UMTS povezav. Vse povezave se v centru zaključujejo na podvojenih napravah, s čimer je zagotovljeno nemoteno delovanje v primeru izpada katerega koli gradnika.

Pravočasno zaznavanje težav pri ponudnikih storitev

Ker s povezavami med Sparovimi poslovalnicami upravljajo različni internetni operaterji, podjetje nima polnega vpliva na delovanje svoje informacijske infrastrukture. Občasni izpadi povezav, posebej ADSL in izguba signala UMTS, so dokaj pogosti. Spar je zato iskal rešitev, kako kar najhitreje odpraviti takšne težave in minimizirati vpliv le-teh na njihove poslovne procese.

NIL-ovi strokovnjaki skozi storitev NIL Monitor pravočasno zaznavajo tovrstne izpade in informacije o napakah nemudoma posredujejo Sparovim inženirjem. Ugotovljene težave so večinoma odpravljene po posredovanju pri internetnem operaterju, s čimer se zmanjša možnost popolnega izpada na lokaciji. V času prekinitve ene povezave se promet do poslovalnice brez težav prenaša preko druge, redundantne povezave.

Vpogled v delovanje poslovalnic v vsakem trenutku

Spar zagotavlja najvišjo stopnjo varovanja svojih povezav z dodatnimi varnostnimi mehanizmi IPsec VPN in digitalnimi certifikati. NIL sledi rokom uporabnosti teh certifikatov in pravočasno obvešča o potrebnih posodobitvah, zato Spar s tem ne izgublja časa, niti ne prihaja do nepotrebnih izpadov.

SPAR Case Study 2011

Za hiter in enostaven vpogled v delovanje vseh informacijskih gradnikov v poslovalnicah pa skrbi interaktivni zemljevid. V primeru kakršne koli težave se lokacija obarva, inženirji pa ustrezno ukrepajo. Prikaz parametrov na zemljevidu je mogoče prilagoditi zahtevam naročnika.

Zmanjšanje napak, optimizacija in asistenca

Spar je s storitvijo NIL Monitor pomembno zmanjšal število napak v informacijski infrastrukturi, hitrejše pa je tudi ukrepanje ob pojavu težav. NIL pa ne opravlja samo proaktivnega spremljanja, pač pa sledi tudi trendom v delovanju infrastrukture in podjetju svetuje pri optimizaciji sistema. Storitev NIL Monitor je tesno povezana tudi z NIL-ovo asistenco, preko katere NIL izvaja celovito vzdrževanje Sparove informacijske infrastrukture in podjetju omogoča, da se popolnoma posveča svoji osnovni dejavnosti.

POSLOVNE PREDNOSTI

 • Zanesljivo obratovanje poslovalnic
 • Optimalno delovanje vseh gradnikov IT infrastrukture
 • Odprava napak preden pride do resnih težav
 • Hitrejša odprava napak pri operaterjih
 • Proaktivni nadzor vse dni v letu
 • Sledenje trendom
 • Svetovanje pri optimizaciji

ZNAČILNOSTI REŠITVE

 • Nadzor delovanja redundančnih mehanizmov in kakovosti UMTS povezav
 • Prikaz razpoložljivosti posameznih povezav in lokacij
 • Spremljanje veljavnosti digitalnih certifikatov za IPsec VPN povezave
 • Obveščanje po e-pošti in telefonu
 • Podroben inventar opreme
 • Nadzor nad temperaturo v sistemskih sobah