Programski in upravni odbor SINOG je 8. marca 2017 organiziral tematsko delavnico SINOG 3.2 o virtualizaciji omrežnih funkcij in storitev, ki je potekala na Institutu Jožefa Stefana.

Delavnica je obravnavala praktične izkušnje in koncepte virtualizacije omrežnih funkcij ter storitev. Predstavljeni so bili koncepti vpeljave virtualiziranih omrežnih funkcij in storitev (NFV), predvsem primeri dobre prakse ter koncepti vpeljave NFV kot nadgradnje obstoječih modelov omrežnih funkcij.

NIL S PREDAVANJEM O IZKUŠNJAH IZ PRVE ROKE

Predavanje: Implementacija NFV: od prvega sestanka do delujoče NFV rešitve pri stranki

Virtualizacija omrežnih funkcij (NFV) predstavlja kompleksen sestav usklajenih in zanesljivih tehničnih komponent, ki s pomočjo orkestracije omogočajo enostavno in hitro zagotavljanje ter administracijo storitev. V predavanju se bomo osredotočili na tehnične vidike načrtovanja in postavitve virtualiziranega omrežja. Predstavili bomo konkreten primer NFV-arhitekture, ki za orkestracijo fizičnih in virtualiziranih infrastrukturnih virov uporablja rešitev Cisco NSO.

Predavatelj: Boštjan Šuštar, IT arhitekt, področje naprednih omrežij, NIL

 

Več

NIL med vodilnimi na svetu na področju orkestracije in avtomatizacije omrežij