30.10.2017

Presoji ISO 9001 in ISO/IEC 27001 znova uspešni

Doseganje standardov ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013 dokazuje naš trud za stalno izboljševanje zadovoljstva strank, razvoja sistema vodenja kakovosti, obvladovanje tveganj ter zavzetost k najvišjim standardom varovanja informacij.

Vizualno gradivo

Vodstvo

Podjetje

Grafična podoba