30.3.2021

NIL podpisal Evropsko listino raznolikosti

S podpisom listine NIL še aktivneje spodbuja širjenje zavedanja o spoštovanju raznolikosti na delovnem mestu. Predvsem pa si bomo prizadevali za povečanje deleža žensk v IT-sektorju in tako s ponosom najavljamo iniciativo »IT za vse«.

Vizualno gradivo

Vodstvo

Podjetje

Grafična podoba