03.7.2018

NIL pridobil status VMware Master Services Competency: Data Center Virtualization

Partnerski statusi VMware Master Services Competencies so bili objavljeni maja 2018 in NIL je eno prvih podjetij v Evropi, ki je pridobilo naziv VMware Master Services Competency: Data Center Virtualization.

Vizualno gradivo

Vodstvo

Podjetje

Grafična podoba