09.11.2018

Uspešni presoji ISO 9001 in ISO/IEC 27001 potrjujeta našo zavezanost poslovni korektnosti in zaupanju

Doseganje standardov ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013 dokazuje naš trud za stalno izboljševanje zadovoljstva strank, razvoj sistema vodenja kakovosti, obvladovanje tveganj ter zavzetost k najvišjim standardom varovanja informacij.

Vizualno gradivo

Vodstvo

Podjetje

Grafična podoba