Na konferenci Srečanje ključnih NIL-ovih strank 2019 bomo govorili predvsem o vzpostavitvi IT-strategij in rešitev, ki omogočajo korak naprej v poslovanju. O pristopih, ki delajo organizacije varnejše, vam olajšajo delo, izboljšajo učinkovitost IT-oddelkov in znižajo stroške poslovanja.

Odličnost, kot volja narediti korak več

NIL letos praznuje 30. obletnico ustanovitve, jubilej pa smo podprli s sloganom Predani odličnosti. Tudi zato je tema Srečanja ključnih NIL-ovih strank 2019 odličnost. Odličnost, kot volja narediti korak več - da boste vi, naše stranke, še uspešnejši.

Program

Na konferenci boste lahko prisluhnili strokovnim predavanjem in predstavitvi uspešnih projektov. Nekatere rešitve boste lahko preizkusili tudi sami na demo točkah. Poleg strokovnih vsebin bomo za odlično vzdušje poskrbeli tudi z zanimivim spremljevalnim programom.

Četrtek, 17. 10. 2019
8:30-10:00 Prijava in registracija na recepciji dogodka
9:00-10:00 Kava dobrodošlice
10:00-10:15

Uvodni pozdrav (Beno Ceglar, generalni direktor)

10:15-11:00 Nazaj v prihodnost (Jan Bervar, varnostni arhitekt, Conscia A/S)
V digitalnem svetu poteka tekmovanje med poslovnimi modeli kibernetskih napadalcev in obrambe, ki pa so večinoma povezani z investicijami v varnostne tehnologije Žal ni videti, da bi nam na strani obrambe tak investicijski pristop prinašal prave rezultate. Se morda lahko vrnemo v preteklost, da bi popravili temelje, ter prihodnost naših tveganj naredili bistveno svetlejšo?
11:00-11:30 Odmor
11:30-12:15

Oblačnost – Obeti za Slovenijo (Robert Turnšek, direktor tehnične strategije)
Tako kot velja za klimatske pojave, se tudi na področju računalniških oblakov in podatkovnih centrov dogajajo korenite in bliskovite spremembe. Pojavljajo se novi ponudniki, obstoječi se umikajo in/ali preoblikujejo svoje ponudbe. Zelo težko je razumeti to dinamiko in se odločati o razvoju IT-okolij. V predavanju bomo zato predstavili naše izkušnje z izvedenih projektov ter prednosti in slabosti različnih pristopov. Na koncu si pa bomo pogledali še, v katero smer bo področje podatkovnih centrov in oblakov šlo v prihodnje.

12:15-13:45 Kosilo
13:45-14:30 Boljše informacije pomenijo manj težav (Robert Beranek, vodja NOC in Anže Bajde, vodja razvoja programske opreme)
Z rešitvijo NIL Monitor že 10 let pomagamo našim strankam izvajati neodvisen nadzor in vpogled v delovanje njihov omrežij in IT-infrastruktur. Rešitev smo nadgradili in sedaj poleg naprav omogoča še spremljanje povezljivosti, fizične in virtualne infrastrukture ter aplikacij. Nov NIL Monitor tako zagotavlja celovito spremljanje delovanja vaših IT-storitev. V predavanju bomo predstavili vse nove funkcionalnosti rešitve in njene prednosti: hitreja in natančnejša identifikacija tehničnih težav, prepoznavanje problematičnih trendov, alarmi in preprečevanje težav, celovit vpogled v IT-okolje na enem mestu in posledično manj težav, zadovolnejše uporabnike ter nižje stroške z administracijo.
14:30-14:45 Odmor
14:45-15:30 Podatkovni centri in oblaki nove generacije (Matjaž Močnik, vodja tehničnih operacij, Aljaž Oman, sistemski inženir, Gašper Govek, sistemski inženir, Uroš Šlegel, sistemski inženir)
VMware razvija vodilne SDN-tehnologije za podatkovne centre in računalniške oblake, na NIL-u pa smo njihove rešitve uspešno uporabili že pri številnih strankah. Ena takih je NSX za virtualizacijo in varovanje omrežij v podatkovnih centrih. Ta je pred kratkim doživela pomembno nadgradnjo: NSX-V se umika novi verziji NSX-T. V predavanju bomo pojasnili, kaj to pomeni za vas, uporabnike – izpostavili bomo ključne razlike med obema produktoma, njune podobnosti in vam predstavili prednosti novega produkta. Prav tako bomo pojasnili, kdaj in na kakšen način je smiselno razmišljati o prehodu iz NSX-V na NSX-T. Drugi del predavanja bomo posvetili demonstraciji še ene VMware rešitve – vRealize Cloud Suite za upravljanje podatkovnih centrov. Obe rešitvi skupaj vam omogočata vzpostavitev sodobnih, zmogljivih in fleksibilnih programsko-definiranih podatkovnih centrov oziroma oblakov, ki so veliko več kot zgolj tehnološka novost. Takšna IT-okolja vam omogočajo optimizacijo poslovnih procesov in dvigujejo vrednost investicij v IT. V predavanju bomo zato nekaj besed namenili tudi ponazoritvi poslovnih koristi, ki so jih z omenjenimi podatkovnimi centri nove generacije pridobile naše stranke.
15:30-17:00 Prosto
17:00-19:00 Popoldansko druženje
19:00-20:30 Prosto
20:30-23:30 Večerja v Veliki dvorani ter zabava z Majo Keuc in bandom
23:30-... Zabava ob spremljavi DJ-a v Black & White baru

 

Petek, 18.10.2019
7:00-10:00 Zajtrk v restavraciji hotela / Odjava iz sobe na recepciji
10:00-10:45 Novosti na področju upravljanja poslovnih omrežij (Marija Škoda in Damijan Markovič)
Aktualne poslovne potrebe kot so digitalizacija procesov, razširljivost in fleksibilnost storitev ter obvladovanje kibernetskih tveganj, povzročajo upravljalcem klasičnih poslovnih omrežij nemalo težav. Ker v osnovi niso bila načrtovana za takšne zahteve, je upravljanje teh omrežij zahtevno in drago, uvajanje sprememb pa je v najboljšem primeru dolgotrajno. Hkrati to tudi povečuje možnost človeških napak in predstavlja potencialno varnostno tveganje. V predavanju bomo zato pregledali najnovejše pristope k upravljanju LAN in WAN poslovnih omrežij. Predstavili bomo rešitvi Cisco DNA in SD-Access ter način, kako lahko z njima povečate nadzor in preglednost nad svojim omrežjem, enostavno dodajate nove naprave ter zagotovite večjo varnost pred kibernetskimi napadi. V drugem delu predavanja se bomo osredotočili na rešitev omrežij Cisco SD-WAN ter predstavili njene prednosti in možnosti uporabe.
10:45-11:00 Odmor
11:00-11:45

Neprekinjeno (ne)zaupanje (Stojan Rančić, IT arhitekt)
Sodobno poslovanje je v smislu načinov dela (uporabnikov) ter IT-sistemov zelo dinamično in kompleksno. Če želite v takih okoljih vzpostaviti učinkovit sistem kontrole dostopa, vpeljava overjanja uporabnikov ob priklopu na notranje omrežje organizacije in šifrirane VPN povezave niso dovolj. Pravice dostopa do podatkov in segmentov omrežij se morajo dodeljevati dinamično, glede na kontekst dostopa do želenih informacij. Eden od učinkovitejših pristopov, s katerim lahko to dosežemo, je Zero Trust oziroma omogočanje dostopa do podatkov v skladu z načelom najmanjših pravic. Ta z uporabo tehnologij kot so več-faktorsko overjanje, programsko definirana omrežja, kriptiranje podatkov in analitika nudi optimalno varnost - ne glede na to, kje se nahajata uporabnik ali želeni podatek. V predavanju si bomo pogledali, kako arhitekturo Zero Trust udejanite v praksi s pomočjo tehnologij Cisco in tako zagotovite varno, dinamično in hkrati nadzorovano IT-okolje.

11:45-12:00 Odmor
12:00-12:45 Gostujoče predavanje: Kako zagotoviti udeležbo IT-ja pri strateških odločitvah? (Jožek Gruškovnjak, strateški svetovalec in direktor, Inlumino Consulting GmbH)
Information and communication technologies (ICT) had a major transformative impact on business and society in general, ushering us in the digital era. As the pace of innovation in ICT and the degree of digitalization continues to accelerate, the “digital transformation” is becoming an imperative for businesses and governments. However, despite all the hype and effort, many digital transformation initiatives falter or fail. While there are many causes for these failures, one of key reasons are mis-aligned priorities between business and IT. In the presentation we will explore key reasons for misalignment of business and IT and lay out the approaches and tools for resolving this problem, starting with definition of roles and governance process to organization’s enterprise architecture. We will also discuss the role of IT leaders in this process, as digital transformation represents a test of IT departments ability to lead and collaborate. Presented material and discussion will enable the participants to identify key business – IT alignment issues in their organizations and provide them with key concepts, ideas and actions to address them.
12:45-13:00 Zaključni nagovor (Beno Ceglar, generalni direktor)
13:00-15:00 Kosilo

 

Demo točke

Na demo točkah se boste lahko podrobneje seznanili s posameznimi tehnologijami oziroma rešitvami. Naši strokovnjaki bodo prikazovali delovanje rešitev v konkretnih scenarijih, na voljo pa bodo tudi za vprašanja. Na voljo bodo sledeče demo točke:

  • Lov na kibernetske grožnje s Cortex XDR (Uroš Šuštar)
  • Zagotavljanje varnosti in skladnosti v javnih oblakih s Prizma Cloud (Uroš Šuštar)
  • NIL Monitor 2.0 (Anže Bajde, Iztok Žveplan, Andraž Jelenc, Tadej Hudobivnik)
  • Cisco DNA-C: Pogled v omrežje (Marija Škoda)
  • SD-WAN (Damijan Markovič, Luka Nosan)
  • Cisco Threat Response (Stojan Rančić)

 

Zabavni program

V sklopu dogodka pripravljamo pester spremljevalni program, v sklopu katerega boste lahko prisluhnili tudi nastopu pevke Maje Keuc - Amaye z bandom.

 

Več informacij

Dogodek je namenjen vabljenim gostom. Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu marketing@nil.com.