Klemen Štular

Klemen Štular

Tehnični direktor

Klemen Štular je v več kot 25 letih kariere dodobra spoznal in hkrati aktivno sooblikoval domačo IT-industrijo. Sprva kot vrhunski inženir in strokovnjak za velika poslovna omrežja, kasneje pa na različnih vodstvenih funkcijah v vodilnih domačih tehnoloških podjetjih.

Na položaju tehničnega direktorja na NIL-u združuje izkušnje z vodenjem ter bogato strokovno znanje. Za Štularja so zaposleni jedro in največji potencial podjetja. Zato se trudi vzdrževati prijateljsko in sproščeno klimo, spodbuja pa tudi redno nadgradnjo znanj na vseh področjih. Meni namreč, da lahko NIL samo z vrhunskim znanjem in izvedbo upravičuje in nadgrajuje ugled na trgu. Poslovna odličnost, kakovost in tehnološka naprednost so tudi sicer cilji, ki jih s svojo ekipo nenehno zasleduje Klemen.

Njegova velika ambicija je, da NIL ponovno postane najbolj zaželeno delovno okolje za tehnične strokovnjake v Sloveniji in tudi širše. Prizadeva si za sodelovanje s slovenskimi univerzami in zagovarja vlaganja v razvoj talentov. Verjame v potencial mladih, zato imajo v njegovem oddelku možnost dela z najsodobnejšimi tehnologijami, hkrati pa so vključeni v mednarodne projekte.

Mednarodno okolje je še eno področje, kjer ima Klemen ambiciozne načrte. Želi in prizadeva si, da NIL znotraj skupine Conscia postane njen tehnološko najnaprednejši člen in aktivno prispeva k strateškim usmeritvam celotne skupine.