Lokacija

IBM Innovation Center in Zavarovalnica Triglav / Ljubljana

Komu je dogodek namenjen?

Konferenca je še posebej zanimiva za vse, ki so odgovorni za vodenje ter vpeljavo novosti v poslovanje, ter seveda za predstavnike vodstev, ki se zavedajo vpliva novosti na poslovne strategije.

Konferenca Skupaj do odličnosti je namenjena obvladovanju aktualnih multidisciplinarnih znanj, ki jih intenzivno narekujejo tehnološke novosti in novi poslovni modeli izvajanja storitev.

Dogodek organizirata neprofitni združenji itSMF Slovenija in PMI Slovenija. NIL je na konferenci prisoten s predavanjem Od prodaje – do prodaje – skozi projekt. Prodaja mora biti vpeta v celoten projekt, da se stranka vrača! (Marjan Bradeško), hkrati pa smo tudi srebrni pokrovitelj konference.

Dogodek je razdeljen na predkonferenčni dan (23. 10. 2017) in osrednjo konferenco (24. 10. 2017). NIL je drugi dan dogodka na konferenci prisoten s sledečim predavanjem:

Od prodaje – do prodaje – skozi projekt. Prodaja mora biti vpeta v celoten projekt, da se stranka vrača! (Marjan Bradeško)

Ko prodam, je zame posel zaključen!« Zveni znano? Saj morda pri izdelkih široke potrošnje to celo velja. Pri zapletenosti sodobnih projektov, posebej na področju informacijske tehnologije (IT), pa to gotovo ni res. Posebej zaradi vse večjega deleža storitev v prodani rešitvi.

Če je prodajalec odsoten ali izvzet iz projekta, je prikrajšan za pomembne informacije, ki mu lahko pomagajo pri nadaljnji prodaji. Tudi projektnemu vodji, ki nima stika s prodajalcem, manjka določen vpogled v naročnika. Dobro sodelovanje prodaje in projektne pisarne je bistvenega pomena za uspeh projekta.

Marjan Bradeško bo v uvodu podal svoje dolgoletne prodajalsko-projektne izkušnje, povezane s storitvami na področju IT. Poudaril bo pomen:

  • vključenosti projektnega vodje že v predprodajno fazo, vsaj v določeni mere,
  • nujnosti spremljanja projekta s strani prodaje (in razložil, kje je meja med »mikro-upravljanjem« in dobro seznanjenostjo s stanjem),
  • sodelovanja prodaje v zaključni fazi projekta in v analizi le-tega.

Prav tako bo Marjan Bradeško podal svoje videnje in izkušnje o tem, kje in kdaj mora projektni vodja sodelovati s prodajalcem, v kakšnih primerih ga mora obveščati – in kako hitro. Kajti zaznava težav na projektu in pravočasno ukrepanje lahko preprečita marsikatero slabo voljo pri kupcu. Predvsem pa profesionalno in usklajeno ukrepanje, tudi v primeru težav, kupcu daje zaupanje – in kupec se vrača k nam in širi o nas dober glas.

***

Podroben program konference je objavljen na spletni strani dogodka.